Albánie

Albánie - rady na cestu

Na Zájezdy do Albánie se můžete předem připravit s radami a informacemi na tomto webu.

Albánie: cestovní doklady a režim vstupu:

Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz. Občanům ČR, držitelům cestovních pasů, je umožňován bezvízový přístup ke všem druhům cest. Maximální délka pobytu bez víza je 90 dní. Dle informací MZV ČR občané ČR nejsou povinni na hranicích zaplatit žádný poplatek.

Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byde ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

Pro vstup do Albánie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

Albánie: celní předpisy:

Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1 000 000 ALL, tj. cca 7 150 EUR. Povinná směna valut není požadována.

Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:

• přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30 000 ALL, tj. cca 230 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;

• 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;

• 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu;

• 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;

• 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.

Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek.

Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

Albánie: důležité informace

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Složitější úrazy či onemocnění nelze v Albánii léčit; nutný je převoz do zahraničí. Zdravotnická střediska fungují pouze ve větších městech a v turistických oblastech, nejsou však dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Na venkově a horských oblastech často neexistuje žádná lékařská péče. Turisté by měli mít s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají, a lékařskou péči vyhledávat jen v nezbytných případech.

rychlá lékařská pomoc 127

dopravní policie 126

policie - rychlý zásah 129

hasiči 128

Zajímavosti i praktické rady pro návštěvníky:

Kvalita dopravní infrastruktury je na nižší úrovni, ale zlepšuje se. Na překonání relativně krátké vzdálenosti je třeba počítat s mnohem delší dobou než v ČR. Domluvíte se zde pouze albánsky nebo řecky, jen málo lidí umí některý ze západních jazyků, mladí ale již často hovoří anglicky nebo italsky. Podnebí je v Albánii středomořské v pobřežních nížinách, mírné až kontinentální v horách, průměrná teplota v Tiraně se pohybuje v lednu kolem 7° C, v červenci kolem 25° C.

První, co každý potřebuje v cizině, jsou peníze. Albánská měna se jmenuje lek. Kurz se pohybuje poměrně stabilně okolo 120-130 leků za Euro a směna peněz je jeden z nejčastějších pouličních výjevů. Nejoblíbenější měnou je americký dolar, pak Euro nebo jiné měny. Běžně se dá měnit jak v bankách, ve směnárnách, tak na ulici. Kurz je všude skoro stejný.

Gestikulace: Cizince obvykle překvapí opačné kývání hlavou: kategorický nesouhlas Albánci vyjadřují vertikálními pohyby hlavy a pro nás matoucím výrazem jo (česky „ne“), zatímco souhlas horizontálním pohybem hlavy se slovem po (česky „ano“). Nejistotu či neznalost odpovědi vyjadřují kýváním hlavy v „ležatých osmičkách“ či sklopením hlavy k zemi bez slovního doprovodu.

Veřejné toalety: Toalety evropského typu lze nalézt ve všech lepších hotelích a restauracích v Tiraně, některých dalších městech a na pobřeží. V průměrných a horších podnicích a na venkově převažují tzv. turecké záchody.

Pošta: Poštovní služby v Albánii v zásadě fungují, jejich rychlost a především spolehlivost však nedosahuje evropských standardů.

Používání elektrických spotřebičů: Velkým problémem používání elektrických spotřebičů je vedle výpadků proudu i trvale kolísající napětí v síti, většinou v rozmezí 160 - 260 V. Před elektronické přístroje je užitečné předřazovat stabilizátory napětí, u počítačů pak i záložní zdroje el. energie.

Sortiment zboží: Dostupnost zahraničního zboží je ve městech standardní, byť zpravidla užší než v zemích EU. U spotřebního zboží a potravin převažuje dovoz z Itálie, Řecka a Turecka.

Suvenýry: Za typický albánský suvenýr lze označit sošky národního hrdiny Skanderbega či Matky Terezy. Milovníci likérů pravděpodobně zvolí koňak Skanderbeg či vinnou pálenku raki. Na některých trzích jsou k dostání zajímavé starožitnosti z venkova severní s střední Albánie; nejlepší z těchto trhů je v centru historického města Kruja nedaleko od Tirany. Zájemcům o albánské upomínkové předměty doporučujeme si předem ověřit, zda nejde o suvenýry dovezené ze zahraničí. Ty v prodejnách převažují; nejčastěji jsou vyrobeny v Číně, Řecku, Itálii či Turecku.

Elektrické napětí: 220 V. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.
Používání elektrických spotřebičů: Velkým problémem používání elektrických spotřebičů je vedle výpadků proudu i trvale kolísající napětí v síti, většinou v rozmezí 160 - 260 V. Před elektronické přístroje je užitečné předřazovat stabilizátory napětí, u počítačů pak i záložní zdroje el. energie.

Časové pásmo: totožné s ČR.

Mobilní telefony: pokrytí signálem je s ohledem na hornatý povrch vcelku dobré, pokud je aktivován roaming, neměl by být problém s mobilním telefonem.

Internet: dostupný v internetových kavárnách téměř v každém městě, za hodinu cca 150-200 leků.

Bezpečnost: Albánie je pro cizince bezpečnou zemí, díky tradiční pohostinnosti jsou cizinci přijímáni s respektem.

Komunikace s Albánci: Albánci patří mezi lingvisticky nejzdatnější Evropany, mladí lidé hovoří anglicky, často až třemi jazyky. Nejčastější zahraniční jazyk je italština.

Náboženství

Podle oficiálních statistik je Albánie státem s převahou muslimů. K islámu se hlásí podle různých zdrojů 55 - 70% obyvatel, ke katolicismu 13 - 17% a k pravoslaví 15 - 20%. Albánci z Albánské republiky jsou na rozdíl od kosovských Albánců či Albánců v Makedonii v otázkách víry a náboženského vyznání tradičně velmi tolerantní, a to i ve srovnání s vyspělými demokratickými zeměmi. Ojedinělá míra náboženské tolerance v Albánii souvisí se specifiky historického vývoje země, častým střídáním kultur a náboženských vlivů a jejich vzájemným soupeřením. Na vcelku podružnou roli náboženství měl nezanedbatelný vliv i Hodžův komunistický režim, který jako jediný v celosvětovém měřítku uzákonil stát jako ateistický, věřící (zvláště katolické duchovní) nemilosrdně pronásledoval a náboženství z moci úřední zakázal. Nejtvrdší ateistická persekuce probíhala v letech 1967 - 76. Náboženskou toleranci dokládá i zdánlivý paradox, proč neformálně uznávaným symbolem dějin Albánie coby převážně muslimského státu a národním hrdinou je historická postava Gjergje Skanderbega, který celý svůj život zasvětil boji proti rozpínavosti Osmanské říše, a tím potažmo i islámu, a sám se hlásil ke katolické víře. Koexistence různých náboženství se promítá i v oslavách muslimských, pravoslavných a katolických svátků, které slaví převážná část obyvatel bez ohledu na to, k jaké víře se hlásí. Islámsky založené obyvatelstvo žije ve velkých městech a zvláště v severovýchodní a střední části země. Většina albánských muslimů se hlásí k bektašismu a k dalším liberálním sunnitským tradicím. Katolíci jsou nejsilněji zastoupeni v hornatých krajích severní Albánie. Pravoslavní Albánci žijí především podél hranic s Řeckem a Makedonií, kolem Beratu a v údolí jihoalbánské řeky Drinos.

Internet

Albánie patřila v uplynulých letech k evropským zemím s nejméně rozšířeným používáním internetu. Ještě v r. 2006 internet používalo pouze 75 000 osob, tj. 2,4% obyvatelstva. Problémem byla nízká kapacita a trvalé přetížení komunikační sítě i časté výpadky el. proudu. Dnes v Albánii použití internetu rychle roste, v r. 2007 ho používalo 15,3% obyvatel. Kvalita a spolehlivost internetových služeb je výrazně vyšší než v nedávné minulosti. Roste také počet internetových kaváren, především v Tiraně. Cena za hodinu se pohybuje mezi 150 – 200 Leke.

Albánie je zajímavá pro své kulturní složení obyvatel a hlavně pro památky, které tyto kultury jen podtrhují, např. městečko Berat, kde je známá citadela a zároveň několik mešit.

Ceny v Albánii:

Většina cen potravin v Albánii je srovnatelná s cenami v ČR. Jídla se cenově pohybují zhruba na stejné úrovni jako u nás, ale porce jsou někde až třikrát takové. Na rozdíl od tuzemska se v Albánii příliš nekonzumuje drůbeží maso. Restaurace mají obvykle v nabídce spíše jehněčí, skopové a ryby. Albánská kuchyně je velmi zajímavá, podobná středomořské kuchyni s olivovým olejem, množstvím zeleniny a koření. Hojně se připravuje na rožni skopové, skopová žebírka grilovaná na dřevěném uhlí – paidhaqe, v restauracích najdete i vepřové a telecí maso - biftek, rosto – vykostěné plecko a říční a jezerní ryby (koran, pstruh, kapr, úhoři), mořské ryby (levrek, koce, merluc). Tradiční albánská domácí kuchyně: zelenina, jogurty, sýry na zjemnění masa, lilky, papriky, zelí do mletého masa. Shish qebap – kousky skopového, hovězího nebo vepřového marinované a grilované na špejlích s plátky cibule. Qofta – krokety z nasekaného skop. masa spojené vejcem, burek – pečivo plněné nádivkou, nejčastěji z listového těsta.

Víno – vynikající merlot, tokajské z místních hroznů

Raki – nejčastější alkohol, destilovaný obvykle z hroznové šťávy

Káva – velmi charakteristická pro albánskou kulturu, kvalitní káva s cukrem se přelije horkou vodou – kafe turke

Ceny některých jídel:

suflleakë - 160LEK - velká porce masa a zeleniny zabalená v placce

hamburger (střední) - 70LEK - kuřecí maso v housce se zeleninou

hamburger (velký) - 150LEK

meze mishi (míchané maso) - 550LEK - porce jehněčího,skopového, vepřového a hovězího masa doplněná játry a zeleninovou oblohou s hranolky

rizoto s mořskými plody - 450LEK

krevety se sýrem a omáčkou - 690LEK

jehněčí maso, jako příloha toasty - 700LEK

kuře, hranolky, obloha - 500LEK - trojitá porce kuřecího masa

kuře se sýrovou omáčkou a houbami - 400LEK

ryby - cca 650LEK

rybí polévka - 350LEK

saláty - cca 200LEK-300LEK - saláty všeho druhu - řecký, turecký, olivový...

pizza - 250-300LEK

K pití jsou všude v Albánii k dostání 0,2l plechovky Coca Coly za 100LEK. Dále se prodává docela dobrá plechovková limonáda Ivi za 70-90LEK. Stejné ceny jsou obvykle i v restauracích. V obchodech je běžně k dostání balená voda (50LEK) s bublinkami i bez. Džus v krabici (1,5l) stojí cca 70LEK.

V Albánii mají dvě domácí piva - Korca je takové nahořklé a stojí 120LEK za 0,5l. Druhé pivo - Tirana - je nejrozšířenější a je k dostání téměř všude. Cena piva Tirana kolísá mezi 120-150LEK (někde za 0,3l, někde za 0,5l). Hojně rozšířená jsou piva Amstel a Heineken, obvykle jsou dražší než domácí. V Albánii je také k dostání výborné víno - a to jak domácí, tak Kosovské. Cenově se 0,7l láhev pohybovala okolo 400-450LEK.

Nejzajímavější místa v Albánii:

Tirana, starobylá města Durres a Shkodra, rozvaliny Butrint, Kukes. Známý je zvláště Durres (římské i byzantské ruiny) nebo Skhodra, kterou řadíme k historicky nejstarším v Evropě. Za zmínku stojí citadela ze 14. století a katedrála Naší paní ve městě Berat, které je rovněž památkově zajímavé. Saranda je nejkrásnější místo v Albánii, perla albánské riviéry s 360 slunečnými dny. Toto opěvování nejjižnějšího albánského města, blízkost řeckých hranic a především ostrova Korfu, ale i nedaleký Butrint, kde se nacházejí antické vykopávky, dělají ze Sarandy nejvíce navštěvovanou destinaci Albánie.

Ceny potravin v Albánii:

Ceny v Albánii

Zastoupení ČR v Albánii:

Velvyslanectví České republiky v Albánii
Ambasada e Republikës se Cekise
Rruga Skënderbej 10, Tirana
Telefon 00355/4/2234004, 2232117
Fax 00355/4/2232159
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/tirana
Vedoucí úřadu Mgr. Bronislava Tomášová
Funkce velvyslanec
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Albánskou republiku
Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09.00 - 12.00, 15.00 - 16.00
úřední hodiny pro veřejnost: úterý, čtvrtek 09.00 - 12.00

Poznávací zájezdy Albánie

Zájezdy do Albánie

Albánie - divukrásná perla Balkánu

Albánie12-denní pobytově-poznávací zájezd - Albánie, ceny od 14 990 Kč
Albánie - Země orlů, Shkiperia. Takto nazývají Albánii na jihovýchodě Evropy. Albánie je země, která se opět otevírá turisům a nabízí nejen nádherné divoké hory, ale i skvělé a zatím nepřeplněné písčité pláže, hlavně na jihu Albánie.

Kulturní a přírodní krásy Černé Hory s návštěvou Albánie

Černá Hora8-denní poznávací zájezd - Černá Hora, ceny od 7 990 Kč
V Černé hoře nechybí hluboké kaňony, rokliny, zurčící potůčky ani horská jezera. Do takto uspořádané krajiny Černé Hory jsou velice citlivě zasazeny venkovské kostely, kláštery a jiná černohorská architektura.

Albánie + Makedonie

Albánie12-denní poznávací zájezd - Albánie, ceny od 16 890 Kč
V Albánii"ochutnáme" divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme malebná horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

Černá Hora s návštěvou kaňonu Tara a NP Durmitor + Albánie

Černá Hora12-denní poznávací zájezd - Albánie, ceny od 12 990 Kč
Černá hora, malá svou rozlohou, patří rozmanitostí svého území zcela jistě mezi nejzajímavější země Evropy. Horké pláže přímořských oblastí na jihu střídají zalesněné kopce a strmé skalní svahy na severu. Nechybí zde hluboké kaňony, rokliny, zurčící potůčky ani horská jezera.