Bělorusko

Bělorusko - rady na cestu

Než se vydáte na Zájezdy do Běloruska, můžete využít naše rady na cestování.

Bělorusko: cestovní doklady a režim vstupu

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.

Informace k udělení víz do Běloruské republiky:

Pro občany EU vč. České republiky platí při cestách do Republiky Bělarus vízová povinnost. Občané ČR mohou o běloruská víza a o veškeré informace týkající se udělování víz požádat na: Velvyslanectví Běloruské republiky (Adresa: Velvyslanectví Běloruské republiky, ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@belembassy.org).

Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 10 Eur na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou nebo potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.

Doporučujeme, aby se návštěvníci Běloruska při jakýchkoliv pochybnostech na podmínky vstupu, pobytu nebo tranzitu dotázali na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na výše uvedené adrese a pokud možno požádali o úplnou písemnou odpověď.

Bělorusko: celní předpisy

Přeprava valut v hotovosti:

Při překračování hranic Běloruska je obvykle potřeba vyplnit běloruské celní prohlášení. Do Běloruska se smí bez potvrzení o nákupu dovážet cizí valuta bez omezení částky. Je nutné uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné, vzhledem k tomu, že orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení částky uvedené ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány. Závazné celní prohlášení musí však být učiněno vždy, jde-li o částku převyšující ekvivalent 3.000 USD na osobu. Stejně tak je možné hotovost do výše 3.000 USD z Běloruska vyvézt bez potvrzení o nákupu. V případě překročení této sumy je nutné závazné písemné prohlášení. Částky převyšující ekvivalent 10.000 USD je možno vyvézt pouze s povolovacími doklady vydanými zplnomocněnou bankou Běloruska.

Cennosti a drahé věci (např. počítače) je ve vlastním zájmu vhodné do celního prohlášení uvést vždy, čímž se cestující vyhne případným problémům při vycestování z Běloruské republiky. Potvrzené celní prohlášení je třeba mít při výjezdu u sebe. To znamená, že je potřeba vyplnit prohlášení dvě - jedno se odevzdá při vstupu na území Běloruska a druhé (potvrzené) si cestující nechá u sebe.

Dovoz do Běloruské republiky:

Bez zaplacení cla je povolen dovoz osobního majetku do váhy 50 kg a ceny do 1 500 EURO a 10 000 EURO pro leteckou dopravu. Dovoz alkoholických nápojů vč. piva je omezen množstvím 3 litrů, cigarety počtem 200 ks, doutníky počtem 50 ks, tabák množstvím 250 g; všechny tyto komodity smí dovážet pouze osoba starší 18 let. Při překročení uvedených limitů je při dovozu vyměřeno clo ve výši 30% ceny zboží, nejméně však 4 euro za kg. V případě alkoholických nápojů činí clo 10 euro za litr, dovoz více než 5 l je zakázán úplně. Finanční prostředky v hotovosti nebo cestovní šeky lze dovážet i vyvážet bez omezení. Při dovozu i vývozu částek převyšujících hodnotu 10.000 USD je nutno vyplnit celní prohlášení na celou částku. Formulář celního prohlášení v několika jazykových verzích naleznete na stránkách gtk.gov.by

Je zakázán dovoz zbraní a střeliva, narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.

Vývoz z Běloruské republiky:

Je zakázán vývoz narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Běloruské republiky.

Bělorusko: důležité informace

(+ 375) 101 – záchranná služba

102 – policie ( milice)

103 – lékařská první pomoc

185 – informace o číslech (platná služba (1050 BYR nebo 4200 BYR))

2221717 – při havárii (nonstop) státní dopravní služba (GAI).

Bělorusko: zajímavosti i praktické rady pro návštěvníky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany ČR na nutnost striktního dodržování běloruských zákonů při pobytu v Bělorusku. Především varujeme před nedodržením platnosti uděleného víza a před nabízením úplatků běloruským státním orgánům (např. běloruská pohraniční a celní kontrola). Obzvláště posledně jmenované je závažným trestním činem a viník může být potrestán až několikaletým vězením (nehledě na velikost úplatku).

Taktéž snaha o vyhnutí se zaplacení cla (přičemž množství neprocleného zboží není rozhodující) může vést ke konfiskaci celého nákladu (který byl řádně přihlášen celním orgánům) a dokonce i ke konfiskaci dopravního prostředku, ve kterém bylo nepřihlášené zboží zajištěno.

Nedoporučuje se konzumovat alkoholické nápoje (včetně piva) na veřejných prostranstvích (např. nádraží, letiště, ulice města apod.). Hrozí, zajištění policejními orgány a pokuta.

Cestující do Běloruské republiky na požádání musí předložit dostatečné finanční prostředky na osobu a den pobytu v Bělorusku.

V Běloruské republice v současné době fungují tři mobilní operátoři. Signálem je pokryto 60% obyvatelstva, ale jen 20% území, tj. jen velká města. Situace se pomalu zlepšuje.

Časový rozdíl mezi Prahou/Varšavou a Minskem je 1 hodina, platí po celém území Běloruské republiky.

Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest je dosti dlouhá.

V Bělorusku je možné platit pouze v místní měně (běloruské ruble, BYB). Směna volné měny na ulici je ze zákona trestná. Směnáren je v hlavním městě dostatek, je možné je nalézt i ve větších obchodech. Kurz k 30.1.2015: 100 BYR = 0,16 Kč.

Elektrické napětí:
220 V. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00/10,00 hod. často do 20,00 hod. Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a v neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu, obvykle od 10,00 do 20,00 hod. V hlavním městě jsou obchody typu našich samoobsluh. V hlavním městě je pět nových supermarketů

Státní svátky v Běloruské republice:

1. leden Nový rok

7. leden pravoslavné vánoce

8. březen Mezinárodní den žen

pravoslavné dušičky - pohyblivý svátek (8. den po velikonocích)

1. květen Svátek práce

9. květen Den vítězství

3. červenec Státní svátek Běloruské republiky (Den nezávislosti)

7. listopad Den VŘSR

25. prosinec vánoce.

Zastoupení ČR v Bělorusku:

Velvyslanectví České republiky v Bělorusku
Muzychny zav. 1/2, 220030 Minsk
Telefon 00375/17/2265244-6, sekretariát: 2265247 (přímý) Fax 00375/17/2110137
E-mail: minsk@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/minsk
Vedoucí úřadu Ing. Milan EKERT
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Běloruskou republiku
Časový posun +1 hod
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

Poznávací zájezdy Bělorusko

Zájezdy do Běloruska

Bělorusko - gurmánské putování v zemi jezer, národních parků a architektonických skvostů

Bělorusko10-denní pobytově-poznávací zájezd - Albánie, ceny od 16 990 Kč
S námi máte jedinečnou možnost poznat tuto turisticky nejméně známou a nejvíce opomíjenou evropskou zemí. Budete až překvapeni, kolik nádherných krajinných scenérií, hradů, zámků, památek lidové architektury a kouzelných měst může nabídnout tato, na první pohled rovinatá, země. Běloruská jezera bývají považována za nejkrásnější v Evropě a při naší cestě neopomeneme navštívit ani Bělověžský prales, největší pralesní areál v Evropě. V průběhu cesty se budeme mimo jiné seznamovat s běloruskou kuchyní (ochutnáme všechny hlavní běloruské speciality), nápoji, lidovými tradicemi a folklórem, ale také s historií a významnými osobnostmi této krásné země, která navzdory 200leté ruské okupaci nadále zůstává kulturní součástí střední Evropy.