Ukrajina

Ukrajina - rady na cestu

Načerpejte informace před Zájezdy na Ukrajinu na těchto stránkách níže.

Ukrajina - cestovní doklady:

Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro občany ČR bez časového omezení. Toto opatření umožňuje vstup a pobyt na území Ukrajiny bez víza v délce 90 dnů. Pro cestu na Ukrajinu je nutný platný cestovní pas s minimální dobou platnosti 3 měsíce.
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
Ukrajinské pohraniční orgány mohou vyžadovat doklad o dostatečných finančních prostředcích pro pobyt v zemi. Jejich množství však není pevně dáno, protože závisí jednak na aktuální podobě životního minima, jehož výše se i několikrát do roka mění, jednak na kurzu ukrajinské hřivny k volně směnitelným měnám, jenž také podléhá výkyvům, a jednak i na tom, do jaké míry je pobyt cizince hrazen třetí osobou či předem zaplacen (např. přes cestovní kancelář). Podrobnější informaci v tomto ohledu lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví České republiky na Ukrajině (www.mzv.cz/kyiv), v sekci „Víza a konzulární informace“, v kapitole „Cestujeme na Ukrajinu.

Ukrajina - celní předpisy:

Bez celní deklarace lze převážet oběma směry maximálně 10 000 EUR v hotovosti. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 10 000,- EUR a vyšším musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny, resp. bankovním potvrzením o převedení této částky ze zahraničí. Při příjezdu na Ukrajinu je nezbytně nutné deklarovat veškerou dováženou valutu a dražší osobní věci (zlato, elektronická technika) uvedením v celní deklaraci.
Je zakázáno importovat na Ukrajinu výbušniny, jedovaté či jinak škodlivé látky, radioaktivní materiály, narkotika a psychotropní látky, jakékoliv materiály, jež propagují válku, násilí, pornografii, rasovou, etnickou či náboženskou nesnášenlivost či vyzývají k násilnému svržení ústavního systému Ukrajiny.
Dovoz zbraní a obranných prostředků (střelné zbraně, nože s čepelí delší než 15 cm, teleskopické obušky apod.) podléhá povolení, a toto se týká i obranných sprejů. Na základě praktických zkušeností se však doporučuje vůbec se zdržet dovozu a vývozu těchto položek.
Obecně je více než vhodné dále nevyvážet umělecké předměty a další věci, u nichž není možné prokázat jejich původ.
Celní předpisy stanoví, že od cla je osvobozeno zboží, jehož celková hodnota nepřesahuje 1 000 EUR (na letištích) nebo 500 EUR (pozemní či námořní hranice) a jehož váha nepřekračuje 50 kg. Je povoleno vézt s sebou věci osobní potřeby, např. telefony, kamery, oblečení a počítače. Na osobu lze vézt potraviny pro vlastní potřebu v jednom balení nepřekračující hodnotu 200 EUR a váhu 2 kg. Na osobu starší 18 let je povolen dovoz 1 litru tvrdého alkoholu plus 2 litrů vína plus 5 litrů piva a 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 g šňupacího tabáku (celková hmotnost tabákových výrobků nesmí přesáhnout 250 g). Z domácího zvířectva je povolena přeprava 3 savců, 6 ptáků a 20 ryb s náležitou veterinární dokumentací. Léky mohou být pouze pro vlastní potřebu a nepřekračující množství potřebné na předpokládanou délku léčby, přičemž se může vyžadovat lékařský recept.
Při vývozu zboží z Ukrajiny do Evropské unie je však nutné počítat s výrazně odlišnými předpisy členských zemí EU (zejména v množství cigaret, alkoholu).

Ukrajina - důležité informace:

Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.
Bezpodmínečné je dodržování všeobecných bezpečnostních pravidel pro cestování - osobní doklady nenosit v otevřených kapsách či taškách, neprezentovat u čerpadel, směnáren a pokladen obchodů svou plnou peněženku či zbytečně upozorňovat na svůj zahraniční původ, nedávat osobní doklady do zástavy a při problémech okamžitě kontaktovat konzulární úsek Velvyslanectví ČR.
Kvalita silnic na Ukrajině (kvalita povrchu i značení) je obecně nižší než ve střední Evropě.

Směnit peníze na Ukrajině není problém, všude je dost směnáren, které mění bez poplatku.
Kurs ukrajinské hřivny (UAH) byl k 30.1.2015: 1 UAH = 1,549 Kč.
Kreditní karty jsou zde uplatněny pouze ve větších městech (velmi omezeně). Spíše je jejich využití v restauracích a hotelích.

Je třeba dbát na osobní hygienu a zásadně nekupovat syrové potraviny (mléko, maso, máslo a tvaroh) u soukromníků, zvláště pak pouličních prodavačů. Toto pravidlo platí i s ohedem na roztroušený výskyt území s následky černobylské havárie, kdy např. cizinec riskuje koupit lesní ovoce ze zasažených oblastí.

Občanům ČR je poskytována lékařská péče za úplatu, avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu v porovnání s ČR. Existují zde i soukromé ordinace, především stomatologické, kde je ošetření na vyšší úrovni s odpovídajícími cenami.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči - 01
milice - 02
první pomoc - 03

Elektrické napětí:
230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér. Není problém dobíjet fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Počasí:
Ukrajina leží v mírném podnebném pásu, s výjimkou úzkého pruhu mezi Černým mořem a Krymskými horami, kde zasahuje pás subtropický. Zima je zde většinou velmi chladná, nejstudenějšími měsíci jsou prosinec, leden a únor, kdy teploty klesají až pod –10°C. Léto je naopak velice teplé, na jihu až horké. Nejvyšší teploty bývají v červnu, červenci a srpnu a činí 25°C. Nejvyšší úhrn srážek vykazují Karpaty s 1 500 mm ročně. Na břehu Černého moře je pak tento nižší – do 300 mm.

Na celém území státu je poměrně vysoká míra kriminality. Její obětí bývají nezřídka cizinci u nichž se předpokládá větší množství peněz. Bezpodmínečné je dodržování základních pravidel - osobní doklady nenosit v zadní kapse kalhot, neprezentovat u směnáren a pokladen obchodů svou plnou peněženku.

Na Ukrajině nelze hovořit o zvláštnostech kulturního či náboženského charakteru, nicméně je nutné upozornit, že podmínky cestování a pobytu se liší od evropskému standardu.

Při vjezdu na Ukrajinu (platí i pro výjezd) je nutno počítat s dlouhými čekacími lhůtami na hranicích. Západní cizinec (občané ČR včetně) je již od hranic vítaným zdrojem vedlejších příjmů. Je možné se setkat s vyžadováním peněžních částek pod různými, často smyšlenými záminkami (např. fiktivní ekologické a jiné poplatky, pokuty, apod.). V některých případech je možno se setkat s naprosto bezostyšnými žádostmi (např. dopravní policisté) o "finanční výpomoc" ve výši 5 – 15 €, zdůvodněnou tím, že dotyčný žadatel má malý plat. Cizinci v těchto případech nezbývá bohužel nic jiného než platit, případně naturálně odměnit konkrétního žadatele (cigarety, pivo, alkohol, čokolády). V opačném případě je cizinec nucen absolvovat zdlouhavé vysvětlování a dohadování, obvykle spojené s psychickým nátlakem a zejména značnou ztrátou času. Aby stížnosti na takový postup státních orgánů byly účinné, musí obsahovat přesné údaje - čas, místo, služební číslo vyděrače.

Považujeme za vhodné poukázat na značný zájem o cestovní pasy České republiky, které jsou zde velmi často předmětem krádeže.

Ceny potravin na Ukrajině:

Jídlo je cenově srovnatelné s ČR. Jíst se dá levně hlavně na ulici, kde prodávají pirožky. Dobré jsou pirožky s masem a kapustou. Specialitou v zemích bývalého SSSR jsou šašlíky - maso napíchané na jehly a pečené na doutnajícím popelu. V Jasinje byly za 1.5 Hř., na Krymu za dvojnásobek. Zeleninu je dobré nakupovat na trhu, kde se vyplatí kupovat i chleba, neboť je tam rozhodně čerstvější a chuťově lepší než ve státních obchodech. Na trzích lze také velmi levně nakoupit tvarohovitý drobivý sýr. Při návštěvě trhu je dobré mít sebou igelitové sáčky, neboť prodavači je mají jen zřídka. Když je mají, tak už jsou zpravidla několikrát použité. Nejlevnější uzeniny přišly na 5 Hř. za 1 kg. V průměru stál salám či párky okolo 7 Hř. Ukrajinské pivo prodávané na Zakarpatské Ukrajině je dost nekvalitní. Nejlepší bylo pivo Oboloň, které je vařené českou technologií. Točené pivo v restauraci není zpravidla dobré, chuť ovšem kompenzuje cena: 10 Kč. Za stejnou cenu prodávají i pivo na ulici z žlutých cisteren. Vodka je nejlevnějším pitím. Výborná je licenční stoličná a vodka Vogdan. Dobrá je i ukrajinská specialita - pepřová vodka. V obchodu stojí 3.5 Hř a na tržišti je o něco levnější.
Typická ukrajinská jídla:
Čeburek, pirožek, bilaš - ukrajinský fastfood. Jedná se o 3 podoby jedné a téže věci - jakéhosi závitku, kapsy či rohlíčku, plněného většinou masem, zelím, tvarohem či jinými ingrediencemi. Cena okolo 1 hřivny.
Pelmeně, vareniky - asi nejtypičtější ukrajinské národní pokrmy. Vareniky nejsou nic jiného než větší pelmeně. Jde o těstovinové kapsičky, plněné masem, tvarohem či bramborama, většinou ještě zalité máslem, což pokrmu na chuti spíše ubírá, než přidává. Obecně nic moc.
Čanachy - jedno z nejchutnějších jídel, jaké si lze v ukrajinských restauracích dát. Většinou vám ho donesou v uzavřené nádobě (kotlíku) a chuťově i složením tak trochu připomíná náš bramborový guláš (brambory, maso, chutná kořeněná omáčka).
Ukrajinský Boršč - vynikající hustá polévka se zelím, bramborama, masem a dalšími přísadami, zalitá smetanou. Pokrm s pravděpodobně nejlepším poměrem výkon/cena (již od 2,5 hřivny).
Bujon, bujon s frikadelkama - nudlová polévka, případně s knedlíčky
Pečínka = játra
Kartoška fri, kartoška malodaja, kartofelnoje pyré = hranolky, vařené brambory, bramborová kaše
Šašlik - jeden z nejdražších, ale také nejlepších místních pokrmů. Dělá se často v horských kolibách v Karpatech, ale i v některých lepších restauracích a na Krymu se velmi často smaží přímo v ulicích jako voňavé lákadlo na turisty. Jedná se v podstatě o špíz z hovězího, telecího, případně jehněčího masa. Porce masa je většinou solidně velká, cena se pohybuje okolo 8 hřiven.
Šaverma - podobně jako šašlik je to dražší, ale mimořádně chutné jídlo. Je to jakási ukrajinská podoba kebabu.
Ceny některých potravin (v hřivnách): chleba 2, mléko 2, jogurty/sýry 2 - 4, uzeniny za kg 8 - 10, víno 8 - 10, pivo 1,8, minerálka 2 litry 2 - 4, zmrzlina 1 - 4, broskve 1 kg za 6, třešně kg 10, cigarety 4.
Téměř pohádková Zakarpatská Ukrajina je pro většinu Čechů vstupní branou do Ukrajiny. Dalším velkým lákadlem je pak Krym se svými kopci a pěkným koupáním.

Zastoupení ČR na Ukrajině

Ukrajina - Velvyslanectví Kyjev
Velvyslanectví České republiky na Ukrajině
Posoĺstvo Českoi Respubliky
Jaroslaviv Val, 34-A, Kiev 019 01
Telefon +38044/2726 800
Fax +38044/2726 801
Nouzová linka +38/0503101046
kiev@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/kiev
Vedoucí úřadu Ing. Ivan POČUCH
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Ukrajinu
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 09.00 - 12.30, 14.00 - 16.30

Poznávací zájezdy Ukrajina

Zájezdy na Ukrajinu

Pohodový pobyt na Podkarpatské Rusi

10-denní poznávací zájezd s pěší turistikou - Ukrajina, ceny od 9 590 Kč
Rádi byste navštívili Podkarpatskou Rus, ale nechce se vám vláčet s baťohem? Chtěli by jste poznat nebo se vrátit na toto malebné uzemí, ale neláká vás nocování ve stanu?