Bulharsko

Bulharsko - rady na cestu

Bulharsko: cestovní doklady a režim vstupu:

Pojedete-li na Zájezdy do Bulharska, můžou se vám hodit rady a informace uvedené na této stránce.

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Bulharsko: celní předpisy:

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Bulharsko: Důležitá telefonní čísla, zdravotnictví:

Lékárna se pozná podle kulatého štítu, s křížkem nad vchodem a podle nápisu APTEKA. Všechny léky jsou dostupné i bez lékařského předpisu, za příslušný poplatek.
Od vstupu BG do EU (1.1.2007) je v BG českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. V BG také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod.
Úroveň lékařského ošetření sice není špatná, avšak ovlivňuje ji stav zdravotnických a nemocničních zařízení a nedostatek léků. Všechna soukromá zdravotnická zařízení provádějí ošetření proti úhradě.
volací kód ze Sofie do Prahy 004202
Policie (i dopravní): 166
Dopravní policie (KAT) 165
Lékařská první pomoc (barza pomošt): 150.
Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba): 02/ 963 2000, 0888 1470
Lékárny s nepřetržitým provozem: 178
Hasiči: 160
Nemocnice:
- Klinika Thorax , Sofie, Alexander Stambolijski 57, tel.: +359 2 912 85, www.thorax.bg/
- Nemocnice Pirogov (specializovaná na úrazy), Sofie, Totleben 21, tel.: +359 2 9154 411,www.pirogov.bg
- Nemocnice Tokuda, Sofie, Nikola Vapcarov 51B, tel.: +359 2 403 4000,www.tokudabolnica.bg
- Všeobecná nemocnice Burgas, Stefan Stambolov 73, tel.: +359 56 810 574-80,www.mbalburgas.com
- Nemocnice Life, Burgas, Dimiter Dimov, Izgrev, www.lifehospitalbg.com
- Univerzitní všeobecná nemocnice Sv. Marina, Varna, Chr. Smirnenski 1,tel.: +359 52 302 851-59, www.svetamarina.com
- Nemocnice Sv.Anny, Varna, Car Osvoboditel 100, tel.: +359 52 655 911,www.svetaanna-varna.com
- Všeobecná nemocnice Plovdiv, Balgarija 234, tel.: +359 32 959 221, www.mbal.net
Stomatologie:
- Juniordent, Sofie, Patriarch Evtimij 1., tel.: +359 2 9355 9355, www.juniordent.com
- Dentální klinika SVEDENT, Sofie, Solunska 9, tel.: +359 2 981 96 31, www.svedent.com

Bulharsko: Zajímavosti i praktické rady pro návštěvníky:

Obecně je v Bulharsku míra kriminality vyšší než v ČR - zejména se jedná o kapesní krádeže. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod.

!!!Pozor na kulturní odlišnosti. Když Bulhar zavrtí hlavou, znamená to „ano“, když kývne, znamená to „ne“!!!

Měnovou jednotkou je 1 leva, který se dělí na 100 stotinek. Byl revalvován v roce 1999. V oběhu jsou: mince (nová měna): 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinek; bankovky (nová měna): 1, 2, 5, 10, 20, 50 leva

Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz. Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut!

Kreditní karty: v hotelích, restauracích a obchodních domech se běžně přijímají karty Visa, Eurocard, Mastercard, Am. Express.

Banky: od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod.

Obchody: pondělí až pátek od 10.00 do 20.00 hod., sobota od 10.00 do 13.00 hod.

Pošty: pondělí až pátek od 8.00/9.00 do 18.00/18.30 0,3 leva (4 - Kč ) za známku na pohlednici, dopis 0,45 leva (6 Kč); Ve městech jsou telefonní automaty na karty (BETCOM, cena karty cca 4 LV, hovor do ČR trvá asi 3min.), volat se dá na objednávku i z pošty. Pokud chcete telefonovat domů, kód do ČR je 00420 + Vaše tel. číslo

Muzea: od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hod.

Elektrický proud: 220 V. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Podnebí na bulharském pobřeží je označováno za součást mírného středomořského klimatu s poměrně dlouhými, teplými a suchými léty. Převládá severovýchodní směr proudění vzduchu, což v létě přispívá k příjemnému ochlazení rozpáleného pobřeží. U moře jsou bouřky prakticky pouze v zimě. Takový charakter klimatu plně vyhovuje požadavkům turistů na zaručeně krásné letní počasí. Bulharské pobřeží je poměrně málo členité s dlouhými úseky krásných pláží, málo vykrojenými zálivy (vlastně jen dva velké u přístavů ve Varně a Burgasu) a téměř žádnými ostrovy. Prakticky neexistuje rozdíl mezi přílivem a odlivem a slanost Černého moře je o poznání nižší než v moři Středozemním.

Vstupné je pro cizince vždy výrazně dražší, než pro domácí obyvatelstvo. Zdarma je vstup do monastýrů vč.Rilského, kostelů, do Historického muzea v Sofii a skanzenu v Koprivštici. Vstupné do hradů nebo třeba do římského amfiteátru v Plovdivu činí 2 Lv, do muzeí kolem 3 Lv, muzeum v Rilském monastýru 5 Lv. Vyšší je vstupné do kostelíka v Bojaně, který je památkou Unesco a jsou zde velmi vzácné fresky (10 Lv.).

Často se traduje, že cestu na Balkán nelze přežít bez střevních obtíží. Za splnění jistých podmínek se však není třeba obávat o nic více, než kdekoliv jinde. Doporučujeme pít jen balenou vodu. Voda z vodovodu je sice obvykle pitná, ale jiné bakteriální složení, než na které je našinec zvyklý, může způsobit obtíže. Proto je dobré jí vždy převařit. Vodu z fontánek ve městech raději nepijte. Omývejte ovoce a zeleninu z tržiště. Dbejte na správné uskladnění potravin. Nekupujte potraviny a občerstvení, které zjevně nebyly správně uskladněny nebo jsou připravovány v nevábných podmínkách. Mastná jídla je dobré zapít sklenicí piva. Pro všechny případy nezapomeňte na cestu přibalit léky proti průjmu (Endiaron apod.). Veřejné toalety bývají "turecké" (tedy namísto mísy jen šlapky a díra v zemi). Systém splachování ale často není příliš účinný, proto bývají vedle mísy odpadkové koše, do nichž se odhazuje použitý toaletní papír.

Typické suvenýry: dřevěné vyřezávané skříňky, soudky, lahvičky s parfémem (růžovým), korále apod., malovaná keramika, malované ikony, vlněné pokrývky, vyšívané šátky, barevné koberečky, ručně vyráběné stříbrné šperky, nahrávky s ohnivým rytmem bulharské hudby.

Ceny potravin v Bulharsku:

Cenově jednou z nejpřívětivějších zemí pro Čechy zůstává Bulharsko. Je to jedna z mála zemí, kde jsou potraviny levnější než v České republice. Především ovoce a zeleninu pořídíte i o čtvrtinu levněji. Pokrmy servírované v bulharských restauracích jsou velmi pestré a zahrnují jak pokrmy známé v zahraničí, tak pokrmy typicky bulharské.

V průměrné restauraci vyjde snídaně na 7,5 leva, oběd nebo večeře 12,5 – 37,5 leva. Zvykem je nechávat spropitné ve výši zhruba 10% z ceny. Bulharsko je jedním z největších vývozců vína. Kvalita vinných produktů je kontrolována bulharským zákonodárstvím. Uvádíme alespoň nejznámější produkty: Mehana, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Asenovgrad Mavrud. Nealkoholické nápoje včetně přírodních šťáv jsou označeny jako “nectar”, mléčné nápoje jsou k dostání pod označením “airan”.

Jídelníček:

předkrmy: šunka, suchý salám lukanka, tvrdý sýr kaškaval, polotuhý sýr sirene, fazolová polévka; minutky: řízek, ramstek s luk (na cibulce) jídla na rožni: tradiční jídla z mletého masa jako kebap, šašlik, kjufty saláty: šopska, krastavici (okurka), domati (rajské),ovčarska (sýrový), mešani (míchaný);

Blíže o tradičních pokrmech: Kebapčeta - na rožni opékané šišky, obvykle ze sekaného telecího masa, nebo jako směs vepřového a hovězího, silně kořeněné černým pepřem, novým kořením, červenou paprikou a cibulí. Podává se s restovanými bramborami a zeleninovým salátem. U nás toto jídlo překládáme jako čevabčiči, ale s tímto jídlem nemá bulharský kebap příliš mnoho společného. Tarator - studená polévka z kyselého mléka, které je bulharskou specialitou, okurek, ořechů a česneku. Přidává se olivový olej a kopr. Předkládá se spolu s likérem. Bulhaři o ní říkají, že po jejím požití, není vhodné jít do divadla. Imambajalda -modrý baklažán plněný zeleninou, kořeněné Gjuveč - mísa plná zeleniny všeho druhu, někdy i s masem, podává se s vínem na uhašení žízně. Bob čorba - fazolová polévka, národní jídlo, připravuje se různými způsoby, a proto chutná na různých místech různě. Kavarma kebap - vepřové maso s množstvím zeleniny,feferonkami a domácím kořením čubricou.Někde srovnáváno s gulášem, ale oproti naší omáčce je v tomto jídle jen řídký sós. Mussaka Teleško - telecí maso se zelenými fazolkami.

Pro bulharskou kuchyni jsou odnepaměti typické tyto základní složky: mleté maso, připravované v nejrůznějších úpravách na grilu, typické koření čubrica (česky saturejka), přidávané snad do všech bulharských pokrmů podobně jako oregano, množství zeleniny (zejména paprik, okurek a rajčat), slaný balkánský sýr, který se vyrábí z ovčího nebo kravského mléka, a také jogurt.Bulhaři se pyšní tím, že právě na jejich území byl jogurt objeven. Podle historiků byl součástí stravy místních Thráků. V jejich řeči prý 'jog' znamenalo hustý a 'urt' mléko. Mléko nosili v pytlích z ovčí kůže připevněných přímo na těle, a tak teplota těla a mikroflora přírodních pytlů způsobily jeho fermentaci. Tradiční bulharský jogurt je jedinečný díky místnímu mikroklimatu. Má svou specifickou šťavnatou chuť a je velmi hustý. Výzkumné středisko LB Bulagaricum prodalo know-how tradičního bulharského jogurtu do více než 20 zemí. Jedinečná bakterie Lactobacillus bulgaricus může ale růst jen v Bulharsku, jinde mutuje. Bakterie chrání tělo před toxiny, infekcemi, alergiemi a některými typy rakoviny. Užívá se i na spáleniny od slunce, na afty a na podporu zažívání.Přestože se ze 40 kg v 80. letech roční spotřeba jogurtu na hlavu zmenšila asi napolovic, patří Bulhaři stále k jeho největším konzumentům.

Určitě nesmíte zapomenout ochutnat a ohodnotit bulharské pivo. Máte na výběr hned několik značek. Zagorka se vyrábí hned ve dvou druzích – special a gold. Po celé zemi vám nabídnou Astiku a nepříliš chutnou Kamenitsu. Ta lepší piva se připravují v provinciálních městech. Je to například Pirinsko pivo (z Blagoevgradu) a Shumensko Pivo (ze Shumenu). Pivní lahve se vyrábí ve 330 a 500 ml.Podobně jako v jižních zemích je v Bulharsku oproti našim zvyklostem posunutý čas stolování. Snídaně se málokdy podávají před osmou hodinou ranní a na večeře Bulhaři chodí zpravidla po osmé hodině večerní. Proto pokud se budete obávat, že na vás nezbude místo, stačí, když do restaurace přijdete před 19.30.

Pro bulharské stolování je typické, že dostanete jeden příbor na všechno. Když tedy dojíte předkrm, musíte si příbor položit na ubrousek, abyste měli čím jíst hlavní jídlo.Určité je důležité vám sdělit, že jestliže si objednáte grilované pokrmy (kuřecí řízky a vepřový kebab), je to všechno, co vám přinesou. Pokud k tomu chcete přílohu – hranolky, saláty, rýži a zeleninu – musíte si ji doobjednat zvlášť za další poplatek. Saláty se většinou servírují před hlavním jídlem, ale samozřejmě můžete salát přehlédnout a počkat si na misku s vybraným jídlem. Chleba vám nikdy nedají zadarmo, zřídka kdy je čerstvý a nikdy vám ho nepřinesou s máslem ani marmeládou.Obnos, který máte zaplatit, vám určí číšníci nebo číšnice, kteří vám na stůl přinesou lístek z pokladny. Celkovou sumu zaplatíte před vaším odchodem. Někteří číšníci cizincům přidražují, obzvláště kolem pláží a lyžařských objektů, a tak si před placením účtenku ověřte.

Ceny v Bulharsku

Zastoupení ČR v Bulharsku:

Bulharsko - Velvyslanectví Sofie
Velvyslanectví České republiky v Bulharsku
Посолство на Чешката Република [Posolstvo na Češkata Republika]
G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon: Přímé spojení : hlasový strom (hlavní číslo pro veřejnost) +359 2 948 68 00
Fax: +359 2 948 68 18
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz
E-mail (konzulární odd.): consulate.sofia@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sofia
Vedoucí úřadu: Mgr. Martin KLEPETKO
Funkce: VZÚ
Působnost úřadu: diplomatická a konzulární pro Bulharskou republiku
Časový posun: +1 hod
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00

Poznávací zájezdy Bulharsko

Zájezdy do Bulharska

Pohoří Pirin a Rila

7-denní poznávací zájezd - Bulharsko, ceny od 19 990 Kč

Tento zájezd patří do kategorie poznávací zájezdy s turistikou.