Rusko

je země, vůči níž má mnoho lidí předsudky. Skutečnost není však tak strašná (alespoň z pohledu cestovatele), jak by se mohlo zdát…. jedna věc je tam žít a druhá cestovat.

Rusko - rady na cestu

Rusko - cestovní doklady:

Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe 1) cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený 2) platným ruským vízem, dále 3) prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF a 4) doklad o zdravotním pojištění na území RF.
Před vstupem do RF musí občan ČR vyplnit dvoudílnou migrační kartu, jejíž jeden díl odevzdá při pasové kontrole na vstupu RF a vstupním razítkem hraničního přechodu orazítkovaný druhý díl odevzdá pasové kontrole při výstupu z RF. Nehledě na účel pobytu v RF, ve všech případech, kdy občan ČR cestuje do RF letecky, musí mít s sebou platnou zpáteční letenku.
O ruské vízum mohou občané České republiky požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech.
Žádat o udělení ruského víza až na hraničním přechodu obecně není možné.
K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře, anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Federální migrační službou RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění po dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný ještě alespoň po dobu 3 měsíců po ukončení pobytu v Rusku, pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza RF.
Přesné náležitosti podání žádosti o vízum sdělí zastupitelský úřad RF, kde se žádost o vízum podává. V České republice to je
1) Praha
2) konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6
tel. 233 374 100, 233 375 650, 233 379 473
fax: 233 371 492
e-mail: embrus@tiscali.cz
úřední hodiny: 09.00 - 12.00 (Po, Út,St, Čt, Pá),
3) Brno
generální kozulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno,
tel. 543 232 157
fax 543 244 429
e-mail: gkbrno@iol.cz
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)
4) Karlovy Vary
generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 221 325
fax: 353 226 261
e-mail: gkkv@iol.cz
úřední hodiny: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá).
Je třeba si před cestou zkontrolovat, na jaké období je vízum vydáno. V tomto období může cestující na území RF vstoupit a pobývat zde a v tomto období musí také území RF opustit. Pokud cestující zjistí, že z nějakého důvodu musí, resp. potřebuje na území RF zůstat i po skončení platnosti víza, na které cestující do RF přicestoval, je třeba, aby u místní pobočky Federální migrační služby RF požádal o prodloužení víza. Turistické vízum lze prodloužit až na celkových 180 dnů pobytu v RF.
Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno "ОДНОКРАТНАЯ", lze použít pouze k jednomu pobytu v RF. Za jeden pobyt v RF se považuje i situace, kdy cestující opustí RF a projede přes třetí zemi do jiného území RF (např. do Kaliningradské oblasti).
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF, zda se podmínky přicestování nezměnily.
Při zájezdech organizovaných CK Mayer and Crocus vízum do Ruska vyřídí naše CK. Veškeré informace jsou v propozicích vydaných ke každému zájezdu do Ruska. Cestovní pas za účelem cesty do Ruska musí být platný ještě po dobu 3 měsíců po skončení cesty do Ruska.

Rusko - celní předpisy:

Dovoz a vývoz valuty z/na území Ruské federace upravuje federální zákon č. 173-FZ ze dne 10.12.2003 „O měnové regulaci a kontrole“. Uvedený zákon byl novelizován a v souladu s jeho novelou platí v Ruské federaci od 31.7.2005 nová právní úprava, která stanoví pro fyzické osoby (rezidenty i nerezidenty) některé změny v oblasti dovozu a vývozu cizí nebo ruské měny. Jde zejména o následující:
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000 USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Vývoz cizí měny a měny RF (rezidenti i nerezidenti) v hotovosti v hodnotě vyšší než 3 000 USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace (ve dvojím vyhotovení).
Vývoz měny v hotovosti v hodnotě 3000 USD a nižší je osvobozen od celní deklarace či jiných úředních úkonů.
Vývoz měny v hotovosti v hodnotě přesahující 10 000 USD je možný jen při předložení písemné celní deklarace a ostatních dokumentů dokládajících předchozí dovoz měny do Ruské federace v hodnotě nad 10 000 USD.
Vývoz cestovních šeků v hodnotě nad 10 000 USD podléhá písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace.
Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF.
Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.
Přesné informace je možné nalézt též na stránkách ruské Federální celní služby www.customs.ru.

Rusko - důležité informace:

Zdravotnictví: Pokud je občan ČR zdravotně pojištěn, asistenční služba, na kterou se v souvislosti s instrukcí obrátí, sama vybere vhodné zdravotní zařízení k ošetření či hospitalizaci. Lze též v akutních případech využít doporučení pracovníků ZÚ. ZÚ ČR doporučuje všem občanům ČR při cestě do RF uzavřít příslušnou zdravotní pojistku.

Důležitá telefonní čísla: přivolání hasičů: 01, přivolání policie: 02, záchranná služba a první pomoc: 03, hlášení úniku plynu: 04, ZÚ ČR Moskva: 007 095/251 05 40 – 5, 007 095/250 22 25.

Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni již v slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Neustále je rozšiřována a zkvalitňována síť čerpacích stanic, služby motoristům a to zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou Brest - Moskva, Moskva - Ufa, Moskva - Sankt Peterburg, Sankt Peterburg - Tallinn a Sankt Peterburg - Vyborg.
V souvislosti s přibývající kriminalitou i v oblasti taxikářských služeb varujeme občany ČR před používáním služeb soukromých „taxikářů“ bez licence, kteří masově nabízejí své služby cizincům na letišti Šeremetěvo i ve městě, a to zejména v nočních hodinách. Může jít o organizované gangy specializované na zahraniční turisty, které „taxi“ odveze jinam než na požadované místo, kde je turista přepaden a oloupen o všechny cennosti vč. dokladů. Na letišti funguje 24 hodin denně oficiální přepážka taxi, kde se zaplatí požadovaný tarif a pracovnice přepážky sdělí typ a poznávací značku vozidla. Ve městě v nočních hodinách nedoporučujeme pohybovat se mimo hlavní a osvětlená místa a v případě nutnosti volit oficiální taxíky (žlutá barva karoserie, označení taxi).
Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. Může se jednat o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.
Bezpečnostní situace v některých oblastech zůstává nadále problematická, proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech je třeba ihned uvědomit místní policii a konzulární oddělení příslušného zastupitelského úřadu ČR na území Ruské federace.
Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky.

Výměna peněz: Směnáren je v Rusku jako šafránu. Mění jen banky a pár soukromých směnáren. Většina evropských a mezinárodních platebních karet (včetně American Express, VISA a Diners Club) je akceptovaná ve větších hotelech, obchodech a restauracích. Bankomaty jsou dostupné v Moskvě, Petrohradu a v menším rozsahu v ostatních větších městech.

Elektrické napětí: 220 V. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Počasí v Rusku: Většina území Ruska se nachází v mírném podnebném pásu, ale jelikož je Rusko největším státem světa a rozkládá se na území Evropy i Asie, nejdeme zde několik rozdílných klimatických oblastí. Počasí na severu a ve středu Ruska je typické svými velkými teplotními rozdíly během celého roku. Na pobřeží Černého moře jsou zimy mírné a léta příjemně teplá. Teploty závisí na nadmořské výšce a oblasti. Na severním sibiřském pobřeží je průměrná červencová teplota okolo 1°C, v kaspických nížinách pak až po 25°C.

Základní potraviny jsou v Rusku běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje a kuřivo. Strava je ještě dražší než na Ukrajině. Nejlevnější byly konzervy rybiček a jablka z trhu. Největší pochoutka, kterou lze v Rusku ochutnat, je čeburyk, což je hodně velký piroh s výborně kořeněným masem. Nejlevnější vodka vyjde na 3 USD. Pivo stojí okolo 1 USD.

Ceny potravin v Rusku:

Ceny v Rusku

Zastoupení ČR v Rusku

Rusko - Velvyslanectví Moskva
Velvyslanectví České republiky v Rusku
Posolstvo Češskoj Respubliki
ul. J. Fučíka 12/14, Moskva 123 056
Telefon hlasový strom ZÚ 007 495 2760701, hlasový strom KO: 007 495 2760702
Fax centrální-007/499/2501523, KO-007/495/2539282
moscow@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/moscow
Vedoucí úřadu PhDr. Petr KOLÁŘ
Funkce velvyslanec
Působnost úřadu DIPLOMATICKÁ pro Ruskou federaci. KONZULÁRNÍ pro Ruskou federaci (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu generálních konzulátů ČR Sankt Peterburg a Jekatěrinburg)
Časový posun +2 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00

Poznávací zájezdy Rusko

Zájezdy do Ruska

Okruh pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska

náhled10,11-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 16 290 Kč
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu - zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko - zemi navždy spojenou s Baltským mořem, Estonsko - protkané sítí řek, zálivů a fjordů, zemi s nádhernými lesy připomínajícími divočinu Norska.

Petrohrad - klenot Ruska a pobaltské republiky

náhled11-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 16 290 Kč
Petrohrad - to jsou "Benátky v deltě Něvy", město proslulé bílými nocemi, město slavné Ermitáže s nezměrnými poklady, jež není sto člověk během jediné návštěvy ani prohlédnout. Petrohrad, to jsou ale také kouzelné parky a zahrady Petrodvorce a palác Kateřiny Veliké s Jantarovou komnatou v Puškinu. A mnohá další místa na našem podrobném poznávacím zájezdu nejen do Petrohradu.

Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik

náhled9-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 12 590 Kč
Pojeďte s námi navšívit všechny tři pobaltské republiky v čele s jejich hlavními městy a nádherné město Petrohrad s bohatou historií a památkami.

Petrohrad - bílé noci a ostrov Kiži

náhled11-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 17 990 Kč
V deltě řeky Něvy září klenot: neuvěřitelný příspěvek Petra Velikého celosvětovému dědictví a město čtyřiačtyřiceti ostrovů a tří set mostů - Petrohrad - jedno z nejkrásnějších měst na zemi a v oblasti Karélie ostrov Kiži - architektonická perla Ruska.

Moskva - Petrohrad - Novgorod

náhled13-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 21 890 Kč
A v Pobaltských republikách můžete navštívit historická města Vilnius, Riga a Kaunas s mnoha zajímavostmi.

Petrohrad - klenot na Něvě - letecky

náhled6-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 26 790 Kč
V průběhu pouhých 300 let vystřídal Petrohrad (UNESCO) mnoho tváří. Tento rozmar Petra I. Velikého, založený na bažinatém území, měl Rusko nasměrovat k Západu a záhy se rozvinul ve velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. Dnes je kulturní metropolí Ruska, s nádherně zachovaným dědictvím a hodnotnými mezinárodními uměleckými programy.

Metropole Moskva - letecky

náhled6-denní poznávací zájezd - Rusko, ceny od 27 590 Kč
Během tohoto zájezdu navštívíte všechny pozoruhodnosti a pamětihodnosti hlavního města Ruska - Moskvy - a jejího nejbližšího okolí.

Info Rusko

Info Petrohrad