Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské Emiráty - rady na cestu

Zájezdy do Spojených Arabských Emirátů vyžadují jistě přípravu a mnoho cenných rad najdete na našich stránkách.

Spojené Arabské Emiráty: cestovní doklady a režim vstupu:

S platností od 22. 3. 2014 byla Česká republika zařazena do zvýhodněného vízového režimu SAE zvaného „visa on arrival“. Držiteli cestovního pasu České republiky je při vstupu do země zdarma uděleno do dokladu vízové razítko opravňující k pobytu v délce 30 dnů. Tuto lhůtu lze jednou za poplatek prodloužit u imigračních orgánů SAE (Department of Naturalization and Residency, Abu Dhabi/Directorate for Residency and Foreigners, Dubai). Celková lhůta pobytu je omezena na 70 dnů (30 dní pobytu + 10 dní dodatečné lhůty pro vyřízení prodloužení pobytu + 30 dní prodlouženého pobytu). Podmínkou pro udělení „visa on arrival“ je cestovní doklad s minimální platností 6 měsíců od data vstupu. Daný režim se nevztahuje na držitele diplomatických a služebních pasů, kteří nadále podléhají standardní vízové povinnosti.
Pro plánované pobyty delší 30 dnů je zapotřebí vyřídit vízum před cestou. Návštěvní vízum (visit visa) s platností až 90 dní, neprodloužitelné, mohou zprostředkovat v SAE sídlící organizace či jednotlivci, kteří za žadatele složí kauci a podají žádost na imigračním oddělení Ministerstva vnitra SAE v jednotlivém emirátu.
Překročení povolené délky pobytu je penalizováno.
Více informací lze získat na zastupitelském úřadu SAE ve Vídni.
Pro vstup do SAE je pro občany vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu. Tzv. pas-blesk bez strojově čitelných údajů a bez nosiče biometrických prvků, který je vydáván s dobou platnosti na 6 měsíců, tudíž nelze pro cestu do SAE použít!
České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány. Výjimkou jsou pouze krátkodobé turistické cesty, během nichž je možno zapůjčit si automobil po předložení platného českého a mezinárodního řidičského průkazu a kreditní bankovní karty.
Pro vstup do SAE je pro občany vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu. Tzv. pas-blesk bez strojově čitelných údajů a bez nosiče biometrických prvků, který je vydáván s dobou platnosti na 6 měsíců, tudíž nelze pro cestu do SAE použít!
České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány. Výjimkou jsou pouze krátkodobé turistické cesty, během nichž je možno zapůjčit si automobil po předložení platného českého a mezinárodního řidičského průkazu a kreditní bankovní karty.

Spojené Arabské Emiráty: celní předpisy:

Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Zakázán je dovoz výrobků z vepřového masa, pornografických či erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih a časopisů) a materiálů, které by mohly být považovány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského náboženství. Bezcelně je možno dovézt 2000 ks cigaret, 400 doutníků, 2 litry tvrdého alkoholu a 2 litry vína (pouze nemuslimové a pouze letecky). Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emirátu Sharjah.
Zakázán je dovoz či průjezd přes SAE (včetně tranzitu na letišti) se zbraní, střelivem (včetně prázdné munice), pomůckami pro tělesnou ochranu typu neprůstřelných vest a dalšími pomůckami jako čistící souprava ke zbrani, opasek s pouzdrem na zbraň, pouta a další vojenský či policejní materiál. Dovoz či tranzit zmíněných předmětů je povolen pouze na základě zvláštní licence Ministerstva vnitra SAE. Převážení např. prázdné nábojnice do vzduchovky může být potrestáno v lepším případě vysokou pokutou, v horším pak odnětím svobody o délce minimálně 6 měsíců nepodmíněně. Zvláštní licenci vyžaduje dovoz technického vybavení jako jsou satelitní telefony, odposlouchávací a nahrávací zařízení, vysílačky, apod.
Striktně je zakázán dovoz narkotik. Letiště jsou vybaveny citlivými přístroji na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Přítomnost omamné látky v krvi je hodnocena jako její držení. Přísné tresty se týkají též držení marihuany či umělých směsí, např. Spice. Licenci vyžaduje dovoz pesticidů.
Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu zakázaných léků a opatřit si včas v ČR povolenou alternativu zakázaného léku či požadovanou lékařskou dokumentaci pro jeho dovoz (úředně ověřenou kopii předpisu, potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR, že uživatel léku jej má v držení legálně a pouze pro osobní potřebu). V případě nejasností či za účelem ověření možnosti dovozu konkrétního léku se lze informovat na telefonním čísle: +971-2-6313 742 (Drug Control Department) či emailech: ah.osman@moh.gov.ae,mvashokan@moh.gov.ae.
Více informací, včetně seznamu zakázaných léčiv naleznete na web. Adresách:
http://www.cpd-pharma.ae/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=78
(dokument „MoH Guidelines 2012 for Carrying of Personal Medicines With Travelers in to the United Arab Emirates)
http://uaeinteract.com/travel/drug.asp
V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10.000,- EUR je na hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a konfiskace příslušné finanční hotovosti.
Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny.

Spojené Arabské Emiráty: důležité informace

Policie............................999
Ambulance..........................998
Hasiči.............................997
Zdravotnictví je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100 AED a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE nejsou sjednány.
Pro vstup do země a pobyt nepotřebujete žádné speciální očkování. Zdravotnictví je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100 AED a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE neexistují. Po dobu letecké přepravy léky převážejte raději v příručních zavazadlech, nikoli v odbavených.

Spojené Arabské Emiráty: zajímavosti i praktické rady pro návštěvníky:

Větší hotovost a cenné předměty uschovejte v hotelovém trezoru. Vzhledem k vysoké intenzitě slunečního záření používejte sluneční brýle a opalovací krémy s kvalitním UV filtrem. Koupání v moři lze doporučit výhradně na chráněných plážích.

Veškeré služby pro turisty (ubytování, strava, sport, výlety i kulturní vyžití ) jsou v SAE na vysoké úrovni. V obchodech, které jsou denně otevřené do pozdních nočních hodin, je velký výběr zboží z celého světa. Z hlediska hygieny se při dodržování základních hygienických pravidel není třeba obávat nákazy z potravin ani v restauracích.
V SAE, v islámské zemi, je nutné dodržovat střídmost v oblékání. Je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti, fotografovat vládní nebo vojenské budovy a arabské ženy, během Ramadánu jíst, pít a kouřit na veřejnosti od úsvitu do soumraku, vstupovat do mešit. Neměli byste si sedat tak, aby byla vidět vaše chodidla, fotografovat arabské muže bez svolení, pozorovat modlící se a znevažovat Islám nebo Alláha.

Tradiční místní oblečení:
Oblečení hraje stejně jako všude na světě důležitou úlohu. SAE jsou méně rigidní zemí, na rozdíl od Kuvajtu nebo Saúdské Arábie, co se týče práv žen, které zde mohou chodit samy, bez doprovodu mužů. Místní muži, obchodníky nevyjímaje, se oblékají do splývavých bílých hábitů (dišdaš), sahajících až ke kotníkům. Pod ním nenosí klasické spodní prádlo, ale krátkou sukni (wizra). Při slavnostních příležitostech si na sebe berou ještě lehký průhledný plášť (bišt). Pokrývku hlavy tvoří bílý šátek (gutra), některé národnosti (např. Saudové, Palestinci) preferují šátek červenobílý, který je přidržován na hlavě pomocí dvojitého černého kroužku (agal). Nejčastější obuví jsou sandály (naal). Ženy pak chodí zahaleny do černých hábitů (abaya), pod kterým ale většinou nosí luxusní značkové oblečení. Hlavu včetně vlasů, nosu a obočí zakrývá černý šátek (shella), někdy kombinovaný s maskou (nekap nebo burqa). Jediné, co lze spatřit z místní ženy, jsou tmavé oči.

Islám:
SAE je země s relativně liberálním přístupem k respektování zásad islámské morálky. Je zde částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen se toleruje běžný, evropský způsob oblečení. Alkoholické nápoje se v obchodech běžně neprodávají, ale jejich konzumace je možná v soukromí nebo v hotelových restauracích a barech. Alkohol lze koupit ve specializovaných prodejnách, a to pouze na časově omezenou licenci a v limitovaném množství. Omezení pro alkohol platí přiměřeně též na vepřové maso, avšak bez množstevního omezení. Dovoz alkoholických nápojů je striktně zakázán do emirátu Sharja, jeho import dále není možný přes veškeré pozemní hraniční přechody do SAE.

Elektrické napětí:
220 V. Zástrčky jsou tvořeny trojicí kolíků s obdélníkovým průřezem 4 x 6,5 mm pro fázový a nulový kolík a 4 x 8 mm pro zemnicí kolík. Zemnicí kolík je o 5 mm delší a je kolmý ke dvěma zbývajícím kolíkům. Zástrčky jsou vybaveny ochrannou pojistkou. Zásuvky jsou často kombinované s vypínačem fázového vodiče. Většina redukcí, které v obchodě koupíte, má plastový zemnicí kolík, což ale při použití přístroje, který nevyžaduje zemnění, nevadí. Kolík v tomto případě slouží k otevření krytů otvorů s nulovým a fázovým vodičem. I redukce by však měl mít ochrannou pojistku, protože vzhledem k odlišnému způsobu rozvodu elektřiny v Irsku je zde zvýšené nebezpečí vzniku nadměrného proudu v síti. Někdy se může vyskytnout zástrčka starého britského standardu, která se ale již v Británii nepoužívá. Větší, zemnící kolík, má průměr 8,7 mm, dva menší kolíky průměr 7 mm. Vzdálenost kolíků je 27 mm. Je nutná redukce do zásuvek.

Smlouvání:
Smlouvání je naprosto typické pro arabské obchodníky. Se smlouváním ale nepochodíte v obchodech s potravinami a velkých nákupních centrech.

Spropitné:
Spokojenost s kvalitou služeb můžete vyjádřit spropitným, jehož výše by měla být stejná jako v jiných zemích. V mnoha restauracích je přirážka za služby (service charge) automaticky součástí účtu, bez ohledu na jejich kvalitu.

Telefonování:
Telekomunikace jsou v zemi na vysoké úrovni. Místní hovory v rámci jednotlivých emirátů na pevné lince jsou zdarma. Z veřejných automatů se dovoláte do celého světa, potřebujete pouze telefonní kartu, kterou je taktéž možno zakoupit skoro všude. Je lepší volat po deváté hodině večerní místního času, nebo v pátek, kdy jsou tarify znatelně nižší. Volací číslo do České republiky je 00420. Můžete telefonovat i prostřednictvím mobilních telefonů. Pro podrobnější informace o službě roaming kontaktujte příslušného operátora ještě před odletem.

Peníze / Směnárny / Banky / Platební a kreditní karty:
Místní měnou je DIRHAM, který se dělí na FILS, přičemž 1 dirham = 100 fils. Mince existují v hodnotě 25, 50 fils a 1 dirham. Bankovky jsou 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1000 dirhamů. I přes občasný pohyb je kurs ustálen na 1 USD = 3,67 DHS. V ČR nejsou dirhamy směnitelné.
Nezapomeňte počítat s finanční rezervou na drobné výdaje, zakoupení výletů, nákup léků a drobné lékařské ošetření.
V Dubai je celá řada bank, které poskytují většinu standardních bankovních služeb. V místních směnárnách bez problému směníte americké dolary i evropské měny (EURO, GBP). Směnárny si často neúčtují poplatky a nabízejí lepší kurzy než banky.
Mezinárodně uznávané platební/kreditní karty (American Express, Diners Club, VISA, Master Card) jsou přijímány ve většině bankovních automatů, hotelů, větších restaurací a obchodů.

Pošty:
Pošty se nachází téměř v každé městské čtvrti. Na pohledy do Evropy se dávají známky v hodnotě 2,5 Dhs a na dopisy 3 Dhs. Známky je možné zakoupit v hotelové recepci, v některých hotelech vám poštu rovnou odešlou.

Počasí: Spojené arabské emiráty se rozprostírají na přibližně 25. rovnoběžce, což zaručuje příjemné, letní teploty po celý rok. Návštěvníkům to garantuje možnost celoročního koupání a provozování vodních a dalších letních sportů. Letní teploty dosahují až 50° Celsia. V zemi jsou značné rozdíly mezi denními a nočními teplotami, což je způsobeno pouštním charakterem země. Větší vedra panují ve vnitrozemí než na pobřeží, které je ochlazováno větrem. Vlhkost vzduchu dosahuje poměrně na vysokých hodnot, 90 – 100 %. Od listopadu do února můžete očekávat teploty v rozmezí kolem 25 – 28° Celsia. Právě v těchto měsících je možné se vzácně setkat s podmračenou oblohou, či dokonce deštěm. Jedná se však spíše o krátké přeháňky. Ideální dobou pro návštěvu jsou jarní a podzimní měsíce. Nejvyšší sezóna zde panuje v březnu, dubnu, začátkem června a poté v září, říjnu, kdy je návštěva nejpříjemnější.

Informace týkající se Spojených Arabských Emirátů:

Hlavní město: Abu Dhabi
Státní zřízení: federace emirátů
Rozloha (km2): 82 880
Počet obyvatel: 9 346 000
Měna: 1 emirátský dirham (AED) = 100 filsů; 1 USD = 3,673 AED.
Dirham je vázán na USD pevným kurzem od roku 1985, jeho směnitelnost není v SAE omezena restrikcemi, lze jej vyměnit za kteroukoliv světovou měnu, a to i zpětně při odjezdu ze země, kursové rozpětí je ovšem výhodnější pro směnu USD, než např. pro EUR.
Časové pásmo (zimní čas) :+3 hod., (letní čas) +2 hod.
Jazyk: Úředním jazykem je arabština, užívání angličtiny je běžné v obchodních stycích a používá se při komunikaci mezi rozdílnými etnickými komunitami. Rozšířený je také jazyk Hindu, Malayam, Farsi a Urdu vzhledem ke značnému počtu expatriotů z Indie (1,1 mil.), Pákistánu (750 tis.) a Iránu (400 tis.).
Obyvatelstvo: poměr místních občanů SAE k cizincům s povolením dlouhodobého pobytu je cca 1:4. 75% obyvatelstva tvoří Indové, Pakistánci, Íránci, Bangladéšané, Filipínci, Syřané, Libanonci a Afričané.
Národnostní složení: Indové, Bangladéšané a Pákistánci (45 %), Arabové (25 %), Íránci (17 %)
Náboženství: muslimové (sunnitští 80 %, šíitští 16 %), křesťané, hinduisté

Ceny ve Spojených Arabských Emirátech:

Evropanům se nedoporučuje pít přímo vodu z vodovodu. Nejlépe je nakupovat vodu balenou, případně pít vodu převařenou.
Přehled základních cen v SAE (v místní měně AED):
Mléko: 2,5 - 3 AED
Chléb: 2 - 5 AED
Rajčata: 2,6 - 10 AED
Olej: 2,5 l 5 AED
Pitná voda: 1,5 l: 1,5 AED (10 l balení = 4 AED)
Nescafe 100g: 18 AED
Grilované kuře: 10 AED
Taxi (po celém městě Sharjah): 5 AED (jednotná taxa)

Zastoupení ČR ve Spojených Arabských Emirátech:

Velvyslanectví České republiky ve Spojených arabských emirátech
Embassy of the Czech Republic
Corniche Plaza, Citibank Bldg., Abú Dhabí P.O.Box 27009
Telefon 009712/6782800
Fax 009712/6795716
E-mail: abudhabi@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/abudhabi
Vedoucí úřadu Ing. Alexandr SPORÝŠ
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Spojené arabské emiráty
Časový posun +2 hod. v době letního času, +3 hod. v době zimního času
Provozní hodiny úřadu neděle - čtvrtek 08.00 - 16.30
úřední hodiny KO pro veřejnost: neděle, úterý, čtvrtek 09.00 - 12.00
úřední hodiny pro veřejnost: neděle - čtvrtek 09.00 - 15.30

Poznávací zájezdy Spojené Arabské Emiráty

Zájezdy do Spojených Arabských Emirátů

Spojené Arabské Emiráty - letecky

Spojené Arabské Emiráty8-denní poznávací zájezd - Spojené Arabské Emiráty, ceny od 34 990 Kč
Objevte s námi krásu Spojených Arabských Emirátů, které jsou mekkou arabského luxusu a v porovnání s nimi Evropa bledne závistí! Ukážeme Vám, co znamená dovolená v Dubaji - mrakodrapy, umělé ostrovy ve tvaru palem, nejluxusnější hotely světa,luxusní obchody, ale také prosluněné pláže s bílým horkým pískem… Ne nadarmo jsou SAE nazývány rájem na zemi!