Dánsko

Dánsko - rady na cestu

Před Zájezdy do Dánska se můžete informovat na našich webových stránkách.>

Dánsko: cestovní doklady a režim vstupu:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Dánsko: celní předpisy:

Do Dánska může dle platných předpisů spotřebitel bez omezení dovézt a vyvézt při turistické cestě jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Pro obecné vymezení osobní spotřeby byly stanoveny limity (na osobu):
800 ks cigaret, 400 ks doutníčků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin, 20 l aperitivu, 90 l vína (max. 60 l šumivého), 110 l piva.
Dovezete-li si nějaké zboží z jiné členské země EU do ČR, není už možné si nechat při příští návštěvě vrátit zaplacené DPH. DPH je tak zaplaceno při pořízení zboží v zemi nákupu.
Pro pohyb uvnitř EU není stanoven žádný limit pro převoz finančních prostředků v hotovosti.
Bezcelně lze dovézt zboží do hodnoty 175 eur u cestujícího staršího 15 let nebo 90 eur u cestujícího do 15 let. Dále 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týče alkoholu, můžete dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

Dánsko: důležitá telefonní čísla:

Dánsko: Tísňové volání (první pomoc, policie, hasiči): 112

Dánsko: Zajímavosti i praktické rady pro návštěvníky:

Dánské koruny lze zakoupit v České republice nebo je vyměnit ve směnárnách na hranicích, v turistických střediscích, hotelech apod. Téměř vždy se ale platí poplatek za výměnu, který může být dost vysoký. Doporučujeme výměnu již v ČR. V Dánsku lze velmi snadno používat mezinárodních platebních karet, síť bankovních automatů MINIBANK je hustá, téměř všechny obchody a služby karty přijímají. Pokud byste platební kartou chtěli zaplatit vstupy do některých objektů, je to možné, ale pak nebudete mít nárok na skupinovou slevu, která je ve Skandinávských zemích všude naprosto běžná. Kromě skupinových slev existují ale také slevy dětské (většinou pro děti do 15 let), studentské - je nutná průkazka ISIC, a slevy seniorské (většinou nad 65 let).
Orientační kurzy měn k 11.2.2015: 1 DKK (dánská koruna) = 3,719 Kč

Podnebí Dánska je přímořské, pod vlivem Golfského proudu. Léta jsou chladná, s průměrnými teplotami 15 – 16°C (s ojedinělými maximy až 30°C), zimy mírné a deštivé, s průměrnými teplotami kolem nuly. Nejen léta, ale obzvláště zimy jsou větrné a mlhavé. Srážek ubývá od západu k východu (800 – 500 mm ročně). Nejméně prší na jaře, nejvíce v srpnu.

Banky: pondělí - pátek 8.15 - 15.00 (15.30 v zimě)

Pošty: pondělí - pátek 8.00/8.30 - 16.00/17.00, sobota 8.00 - 13.00

Obchody: pondělí, úterý,středa, pátek 9.00 - 16.00/17.00, čtvrtek 9.00 - 18.00/20.00, sobota 9.00/10.00 - 13.00/15.00

Muzea: není určen žádný pravidelný zavírací den 9.00/10.00 - 16.00/17.00

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout zástrčka s trojicí kolíků, dva z nich jsou fázový a nulový – kulaté, prostřední kolík je půlkulatý ve tvaru U a je připojen na zemnicí vodič. Rozteč otvorů v zásuvce je shodní s eurozásuvkou, lze tedy naše ploché zástrčky bez problémů použít. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér.

Ceny v Dánsku

Zastoupení ČR v Dánsku:

Dánsko - Velvyslanectví Kodaň
Velvyslanectví České republiky v Dánsku
Embassy of the Czech Republic
Ryvangs Allé 14-16, 2100 København
Telefon: 0045/39101810, KO-39101819
Nouzová linka: +45/28139602
Fax: 0045/39290930, KO - 0045 3910 1828
E-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/copenhagen
Vedoucí úřadu: Jiří BRODSKÝ MSc
Funkce: VZÚ
Působnost úřadu: diplomatická a konzulární pro Dánské království (vč. Grónska a Faerských ostrovů)
Časový posun: 0 hod.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí - pátek 10.00 - 11.00

Poznávací zájezdy Dánsko

Zájezdy do Dánska

Norské fjordy

náhled10-denní poznávací zájezd - Dánsko, ceny od 12 990 Kč
Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami kouzelné severské přírody, do centra nejvyššího pohoří Jotunheimen, k nejkrásnějšímu fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu. Cestou do Norsla navštívíte dvě hlavní města, Oslo v Norslu a Kodaň v Dánsku.

Skandinávské metropole + Norské fjordy

náhled10-denní poznávací zájezd - Dánsko, ceny od 11 590 Kč
Co si představit pod pojmem skandinávské metropole - to jsou hlavní města Norska Oslo se slavnými muzei, "ve Švédsku Benátky severu" Sockholm a v Dánsku romantická Kodaň s Malou mořskou vílou. Fjordy v Norsku nabízejí kouzlo tisíců vodopádů, rozsáhlých ledovců i monumentálních hor, dřevěných kostelíků a skokanských můstků.