Řecko

Řecko - rady na cestu

Různé praktické rady a informace před Zájezdy do Řecka najdete právě zde.

Řecko - důležité informace:

Řecko - cestovní doklady:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Řecko - celní předpisy:

Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu).
Množstevní limity:
- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret
- 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.
Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin.
V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně.
Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno doživotním vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.
Od 1.1.2012 je v Řecku možné hradit hotově zboží a služby (včetně plateb ve prospěch státu či zdravotních a sociálních pojišťoven) v hodnotě do 1 500 EUR.

Řecko - důležitá telefonní čísla:

tísňové volání 112
první pomoc 166
lékařská pohotovost 1016
informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách 14944
policie 100
turistická policie 171
přístavní policie 108
hasiči 199
ELPA - silniční asistence 10400

Řecko - informace pro turisty:

Mezi Řeky obecně je kriminalita nízká, ale na frekventovaných místech a v tlačenici (letiště, tržiště) musíte počítat s určitým rizikem krádeže cenností nebo i samotných dokladů a dodržovat základní pravidla opatrnosti. Hlídejte si kabelky a kapsy; neoblékejte se draze; šperky, náušnice, nápadné hodinky nechte rovnou doma. Zejména na pláž zásadně nenoste větší množství peněz a nenechávejte zde doklady, fotoaparáty a videokamery bez dozoru. Pokojový trezor (nebo bezpečnostní schránku na recepci) si lze obvykle pronajmout za poplatek přibližně 10 euro za týden. Zásadně neponechávejte nic v autě, ať svém či vypůjčeném. Pozor! V Řecku se nošení dýky nebo slzného spreje považuje za nedovolené ozbrojování. Všeobecně platí, že ostrov Korfu patří k bezpečným turistickým cílům. Na ostrově se nekrade, Řekové ctí svůj morální kodex a ten se ve velké míře přenáší i na turisty, kteří sem přijedou.

Banky: pondělí až pátek - 8.00 do 14.00, 17.00 – 19.30 hod. (v turistických oblastech), pondělí až čtvrtek - 8.00 do 14.00. hod (v ostatních oblastech), pátek - 8.00 do 13.30. hod. Mezinárodně uznávané karty, např. Visa, Eurocard, MasterCard, Diners Club, American Express a JCB jsou přijímány ve většině velkých obchodů, u půjčoven aut, v hotelech a v bankách.

Pošty: pondělí až pátek - 8.00 - 19.00 hod. (v turistických oblastech), pondělí až pátek - 8.00 - 14.00 hod. (v ostatních oblastech). Poštovní schránky s nápisem „ΕΛΤΑ“ (a Hellenic Post) jsou nejčastěji žluté (červené jsou určeny pro pilné zásilky). Označení „ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ“ (čti ekzoterikó) je pro poštu do zahraničí, „ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ“ (čti esoterikó) pro Řecko. Známky je nejlepší koupit společně s pohledy, cena pro Evropu je 0,65€, pro zámoří dvojnásobek.

Obchody mají otevřeno zpravidla v době 09:00–13:30hod., v úterý, čtvrtek a pátek i 17:00–21:00hod. V neděli bývá zavřeno. Záleží však na typu obchodu a majiteli. V turistických letoviscích bývá v sezóně otevřeno denně do pozdních večerních hodin, zvláště obchody v soukromém držení se nezavírají ani přes siestu (doba poledního klidu). Hypermarkety jsou často otevřeny celý den, zavírají kolem 21.hod., mají-li otevřeno v neděli, končí po poledni.

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnou zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Tento typ zásuvky funguje bez problémů se zástrčkami nejběžnějšími v Evropě (popis viz výše). Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Voda
V Řecku platí pravidlo, že kde je vodovodní síť, tam je voda pitná a nezávadná. Pro nás mnohdy nezvyklá chuť může být dána odlišnou mineralizací. Chcete-li se vyhnout nemilému překvapení, dejte zvláště při přímé konzumaci přednost vodě balené.

Toalety
Cestujete-li do Řecka poprvé, tohle Vás možná zaskočí. Díky úzkému odpadnímu potrubí a absenci kanalizace je třeba použitý toaletní papír namísto do záchodové mísy odhazovat do košů či nádob, určených k tomuto účelu. Vyvarujete se tak zbytečných potíží s ucpaným odpadem – neštěstí je totiž na světě dřív, než se nadějete.

Fotografování
Je-li při návštěvě objektů či uzavřených areálů upravováno (např. fotografování se stativem, s bleskem, pořizování videozáznamů), budete na to při vstupu náležitě upozorněni (muzea, památky, církevní objekty). Obecně platí, že v kostelech Vás s fotoaparátem nebudou vidět rádi, fotografování s bleskem nedělá dobře ikonám i starým listinám. Je pochopitelné, že Vás zaujme venkovanka na oslíku, exoticky vyhlížející pop pravoslavné církve nebo muži vysedávající pod oknem kafenía, ale nechovejte se jako paparazzi! Slušností je nejen upozornit, ale i vyžádat si souhlas dotyčného dříve, než stisknete spoušť.

Jazyky, dohovoření:
Úředním jazykem je novořečtina, lidová moderní řečtina, která byla v roce 1976 uzákoněna jako spisovná forma řečtiny. V turistických centrech, v hotelích a s mladšími lidmi se dorozumíte anglicky a německy. Nápisy na ukazatelích jsou zpravidla uvedeny pod řeckou verzí ještě latinkou.
Základní slovíčka v podobě, jak se vyslovují:
„kaliméra” (dobrý den), „kalispéra” (dobrý večer), „jáso” (ahoj), „ádio” (nashledanou), „efcharistó” (děkuji), „parakaló” (prosím), „né” (znamená ano!!), „ochi” (znamená ne), „kala” (dobře), „signómi” (promiňte), „kali orexi” (dobrou chuť), „jásas” (na tvoje zdraví), „jámas” (na zdraví), „den katalavéno” (nerozumím). Může se hodit „farmakíjo” (lékárna), „psómi” (chleba), „nero” (voda), „krasí” (víno), „bira” (pivo), „limonada” (nealko).

Počasí v Řecku:
Řecko je zemí s typickým středomořským podnebím, které se vyznačuje většinou bezoblačnou oblohou a teplotami v létě kolem 30°C. Zimy tu bývají mírné, ale zato často deštivé. Léta pak potěší ty, kteří si libují v horkém a suchém počasí. Obzvláště teplý je jih země, např. Kréta nebo Kyklady, kde se teploty mohou vyšplhat až ke 40°C.
Kréta:
Kréta patří k nejteplejším místům v Evropě, přičemž jižní pobřeží bývá ještě o pár stupňů teplejší než severní. Na jihu také často fouká ostrý teplý vítr, který může přinášet ze Sahary drobný písek. Teplota moře je na obou pobřežích stejná. Koupání je příjemné hlavně na podzim, kdy je moře stále velmi teplé a denní teploty už jsou příjemnější než v parném létě.
Rhodos:
Na ostrov Rhodos láká turisty velice stálé a jasné počasí, které trvá přibližně od dubna do poloviny listopadu. Velmi příjemných je jistě téměř 300 slunečných dnů v roce.

Řecko - průměrné denní teploty vzduchu a vody ve °C:

Počasí v Řecku

Doporučení pro turisty: pro všechny členy EU do 18 let jsou vstupy do památek zdarma, stejně tak jsou většinou vstupy zdarma nebo za polovinu ceny pro studenty s průkazkou ISIC a pro důchodce nad 65 let. Učitelské karty ITIC zde většinou neplatí.

Stravování:
V Řecku není žádná finanční tragédie si pro potraviny dojít do řeckého obchodu. O něco levnější je zelenina a ovoce, dražší jsou mléčné výrobky, chleba a pečivo. Podobně jako ve Španělsku ani v Řecku se nedoporučuje pít vodu z vodovodu. Balená voda je k dostání na mnoha místech, je přibližné stejně drahá jako v tuzemsku. I v Řecku velice záleží na tom, kde nakupujete. Rozdíl může být až třetinový, obchody na pobřeží jsou soukromé, většinou nabízejí od každého něco od drogerie, přes suvenýry, pohledy až k potravinám. Nižší ceny jsou v supermarketech, těch ale na pobřeží mnoho není. Na tržištích je také levněji, ale problém je v tom, že například ovocné a rybí trhy jsou jen tak dvakrát až třikrát za týden. Smlouvání není v Řecku tak obvyklé jako například v Turecku nebo Tunisku, ale cena se dá dohodnout až o 20 % nižší než byla ta původní.
Turisté by měli počítat s tím, že ani v případě polopenze zaplacené v Čechách nejsou v ceně nápoje u hlavních jídel (mimo snídaně). V řecké restauraci je výhodnější si objednat celé menu než jednotlivá jídla, vyjde to levněji. Vyplatí se zásobit se také dostatečným množstvím filmů. Poněkud dražší jsou oproti pevnině řecké ostrovy, všude ale 20% navýšení cen oproti pevnině uváděné v některých průvodcích, neplatí. Mezi ostrovy jsou velké cenové rozdíly, Kefalonie je nejdražší. Hodně drahý je také ostrov Santorini, levněji je na Korfu.
Voda v hotelech, apartmánech i v soukromých bytech je pitná, je však silně chlorovaná. Zejména pro děti doporučujeme kupovat minerální vodu v obchodech v plastových lahvích. Národním nápojem Řecka je Ouzo, pije se obvykle před jídlem.
Ouzo je anýzový likér, který je charakteristický pro balkánské země. Je obdobný jako v Bulharsku Mastika, ředí se vodou a po zředění se likér mléčně zabarví, což je znakem jeho kvality. Metaxa je řecký koňak, vyrábí se ve třech provedeních, nejlepší je 7*, střední, mírnější je 5*; nejslabší je pak 3*. Bílá a růžová řecká vína se podávají chlazená, červená vína se pijí s pokojovou teplotou. Některá vína jsou doplněna pryskyřicí zvanou retsina, která tato vína konservuje. Tato vína však prý chutnají až po třetí skleničce. To říkají Řekové, ale, pozor, ti pijí víno z velkých karaf. Piva jsou dovážená, můžete však dostat i pivo vařené v Řecku podle bavorských receptur.
K tomu, abychom Vás seznámili se všemi restauracemi, které jsou na ostrově, musel by být rozsah této informace minimálně dvojnásobný. S rozvojem turistického ruchu se rozvíjelo i veřejné stravování. Ve městě jsou restaurace jedna vedle druhé. Většina z nich má před provozovnou jídelní lístek a pro lepší informaci i tabla, na nichž jsou nabízená jídla ukázána na barevných fotografiích a je u nich udán název jídla i jeho cena. Pokud bychom rádi ochutnali nějakou ostrovní nebo řeckou specialitu, pak zajdeme do Starého Města a tam si nějakou restauraci podle svého gusta vybereme, samozřejmě musíme počítat s tím, že jídlo bude dražší než v jiných restauracích. Pokud na druhé straně chceme poobědvat nebo povečeřet levněji a rychleji, můžeme navštívit samoobslužnou restauraci. Výběr jídel je zde pestrý. Pokud pojedeme po ostrově, neopomineme navštívit některou tavernu na venkově, který je zatím turistickým ruchem málo dotčen. Zde můžeme ochutnat domácky připravenou stravu v překvapujícím množství a s levnějšími cenami. Na oběd však počítejte s delší dobou, protože jídlo Vám budou připravovat jako čerstvé.
Řecká kuchyně je kuchyní, která je odlišná od naší, protože patří ke kuchyním jihoevropským. Konzumuje se více ovoce a zeleniny. Obvykle se hlavní jídlo začíná aperitivem (typickým řeckým aperitivem je ouzo, anýzový likér), který se po zředění vodou mléčně zakalí. Jako předkrm se používá zelenina a zeleninové nebo rybí saláty. Převládají rajčata, papriky, artyčoky, okurky, olivy, hlávkový salát, chřestový salát, ovčí sýr. Polévky se servírují obvykle k večeři a může to být fasolada (hustá fazolová polévka) nebo piperi supa (doslova polévka s pepřem, ale je tam též zelenina a maso), somos kreatos (hovězí vývar), psarósupes (rybí polévka). Hlavními druhy masa jsou skopové a jehněčí, která se podávají pečená nebo grilovaná. Oblíbený je gyros (vyslov jíros), což jsou grilované plátky masa na svislé, otáčející se tyčce, dále suvlaki (špíz z několika druhů masa). Jako předkrm se jí pastitsio (makaróny se sekaným masem) a mussaka (zapečené brambory s vejcem a lilkem).
K ochucení se používá česnek, cibule, citrony, pepř, máta, petržel, kopr, ocet, olivový olej. Ryby a plody moře hrají v řecké kuchyni významnou roli. Konzumují se cejn, kambala a tuňák, mimoto humr, mušle, kalamáris, chobotnice a jiná mořská zvířata. Na závěr bývá zmrzlina, ovoce, zejména meloun, cukrový meloun, broskve, hrušky, meruňky, jablka, pomeranče, hroznové víno a fíky. Též se podává pudink, dorty nebo rýžový nákyp. Řecký sýr je nejčastěji vyroben z ovčího nebo kozího mléka. Z kozího mléka se vyrábí také jogurt, který s okurkami vytváří další oblíbený předkrm tzatziki.
Ve všech restauracích, tavernách, barech a snack barech je obsluha započtena v cenách uvedených na jídelních lístcích, ale je zvykem dávat spropitné ve výši do 5 %. I když není povinnost spropitné dát, je vhodné jídlo a služby pochválit, často si to vrchní číšník sám vhodnou otázkou připomene. Rovněž tak při posledním odchodu z hotelu je vhodné zanechat na pokoji pokojským malou pozornost. Řidiči taxi vozů sice nevyžadují spropitné, ale v posledních letech očekávají, že dostanou něco navíc, obvykle zaokrouhlení částky, na kterou mají nárok, směrem nahoru.

Ceny potravin v Řecku:

Ceny v Řecku

Zastoupení ČR v Řecku

Velvyslanectví České republiky v Řecku
Embassy of the Czech Republic
G. Seferis Str. 6, Palaio Psychico, Athens 154 52
Telefon 0030/2106713755, 2106719701, 2106725332, přímá provolba-0030/21067299 + linka, KO-0030/2106729912
Fax 0030210/6710675
athens@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/athens
Vedoucí úřadu Ing. Jan BONDY
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Řeckou republiku
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
úřední hodiny pro veřejnost: úterý - pátek 09.00 - 12.00

Poznávací zájezdy Řecko

Zájezdy do Řecka

Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu

náhled12-denní pobytově poznávací zájezd - Řecko, ceny od 15 490 Kč
Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží.

Řecko - velký okruh a Jónské ostrovy

náhled12-denní letecký poznávací zájezd - Řecko, ceny od 22 990 Kč
Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Řecko, to jsou Athény, Olympie, Korinth, Epidauros a na závěr našeho putování odpočinek u nádherně modrého Jónského moře na ostrově Korfu, který bezpochyby patří k nejkrásnějším místům Řecka.

Bájný ostrov Kréta

náhled12-denní pobytově poznávací letecký zájezd - Řecko, ceny od 24 990 Kč
Tento zájezd na Krétu je zaměřen na podrobné poznání největšího řeckého ostrova, který je pro návštěvníky přitažlivý svými přírodními krásami (členité pobřeží, hory, soutěsky) i bohatstvím kulturních památek (mínojské paláce a další antické památky).

Řecko - velký okruh

náhled11-denní poznávací zájezd - Řecko, ceny od 12 680 Kč
Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Kolik památek vlastně Řecko ukrývá? Poznejte v Řecku alespoň nejvýznamnější z nich, a to nejen ve vlastním Řecku, ale také na poloostrově Peloponés.

Kypr - ostrov dvou tváří

Kypr9-denní pobytově-poznávací zájezd - Albánie, ceny od 27 990 Kč
Naše novinka Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.

Mnoho informací, zejména o historii, památkách a přírodě ostrova Kréta najdete na webu Info Kréta.

Nejkrásnější z Jónských ostrovů Korfu je popsán na našem webu Info Korfu.