Rumunsko

Rumunsko - rady na cestu

Před Zájezdy do Rumunska můžete načerpat různé informace na této webové stránce.

Rumunsko - důležité informace:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Rumunsko - Celní předpisy:

Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

Rumunsko - zdravotnictví, důležita telefonní čísla:

Od 1. 1. 2007 je občanům EU v Rumunsku poskytována nezbytná lékařská péče na základě průkazu evropského zdravotního pojištění, který vydá zdravotní pojišťovna v zemi trvalého bydliště. Výše uvedené pojištění pokrývá pouze poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, nikoliv však např. repatriaci do ČR.
V Rumunsku je třeba počítat s poněkud horší úrovní lékařské péče, zejména v zařízeních mimo Bukurešť. Je možné využít i služeb soukromých klinik /Biomedica, Medlife, Medicover atd./, kde jsou podmínky o poznání lepší a ceny vyšší než u smluvních lékařů. V případě komerčního připojištění, však pojišťovny většinou tyto náklady hradí, je to však nutné předem konzultovat s českou pojišťovnou.
Důležitá telefonní čísla:
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba)
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše),
Informace – 118932

Rumunsko - informace pro turisty:

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Přestože na mnoha hlavních silničních tazích došlo v posledních době k výraznému zlepšení, je dosud stav silnic v Rumunsku spíše špatný. Je třeba počítat na "dálnici" s přítomností chodců, cyklistů a zejména v noci zvlášť nebezpečných neosvětlených povozů.

Upozorňujeme také na větší množství volně se pohybujících psů jak ve městech tak i mimo ně. Je třeba zachovávat opatrnost. Ročně je zaznamenáno několik stovek případů pokousání psy.

Zásadně nesměňovat peníze mimo oficiální směnárny nebo banky. Nenosit u sebe větší hotovost. Nestopovat. Mimořádnou pozornost věnovat osobním dokladům.

Rumunsko leží v mírném podnebném pásu. I přes silný vliv Atlantského oceánu, převládá kontinentální klima. Pobřeží ovlivňuje mořský vzduch, vnitrozemí se vyznačuje větším suchem. Jsou zde patrné velké teplotní rozdíly mezi sezónami. S nadmořskou výškou klesá teplota a přibývá srážek. Nejchladněji je v Karpatech, kde se sníh drží od prosince do dubna. V zimě se teploty pohybují v rozmezí od –5 do –3°C a v létě 20 – 24°C.
V oblasti hlavního města roční úhrn srážek činí 580 mm, v centrální části až 850 mm a v horách až 1 500 mm.

Základní slovníček:
Slovníček

Ceny potravin v Rumunsku:

Vzhledem k probíhajícím velkým změnám v rumunské ekonomice je pohyb cen velmi častý. Za rok 2005 se ceny potravin prakticky zdvojnásobily. Ceny zde uváděné jsou jen orientační.
Ceny v Rumunsku

Zastoupení ČR v Rumunsku

Velvyslanectví České republiky v Rumunsku
Ambasada Republicii Cehe
Str. Ion Ghica 11, Bucuresti 030045
Telefon +4021/3039230, 3039238, sekretariát-3039281, KO-3039253, 3039285, OEÚ-3039293, 3039243, fax +4021/3122539, OEÚ-3138980
Fax 004021/3122539, OEÚ-3138980
bucharest@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bucharest
Vedoucí úřadu Ing. Vladimír VÁLKY
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Rumunsko
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.00 - 16.30
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek 08.30 - 11.30

Poznávací zájezdy Rumunsko

Zájezdy do Rumunska

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

náhled10-denní poznávací zájezd - Rumunsko, ceny od 12 490 Kč
Kulturní dědictví Rumunska (malované kláštery v Moldávii, historická jádra Sibiu a Sighishoary, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.

Pohodový týden v Transylvánii

náhled8-denní poznávací zájezd s pěší turistikou - Rumunsko, ceny od 11 990 Kč
Pokud jste v posledních osmi letech Rumunsko nenavštívili, budete žasnout nad změnami poměrů v této rychle se rozvíjející zemi. Nové silnice, moderní benzinové pumpy, fungující obchody plné zboží, perfektní služby v turistických střediscích. Bucegijské hory v Draculově Transylvánii jsou nejnavštěvovanějšími horami v Rumunsku a vzhledem ke své malebnosti a historickým památkám ve svém okolí mají proč.

Chystáte-li se na zájezd do Rumunska, můžete najít mnoho informací, rad a zajímavostí na našem pomocném webu Info - Rumunsko .