Tunisko

Tunisko - rady na cestu

Na Zájezdy do Tuniska najdete četné rady a informace na této webové stránce.

Tunisko - cestovní doklady:

Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem. Platnost pasu v případě organizované turistiky s cestovní kanceláří musí minimálně o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu, v případě individuální turistiky musí platnost pasu překračovat plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.
Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.
Pro organizovanou turistiku (s voucherem cestovní kanceláře) není vízová povinnost. Účastníci organizované turistiky (bez víza) však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí.
Dle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Tuniska ze dne 5. prosince 2014 nemusí mít vízum ani individuální cestovatelé, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní.
Cizinci vstupující na území Tuniska jsou při opuštění země povinni zaplatit tzv. výstupní poplatek (poplatek má podobu kolku, jenž se vlepuje do cestovního pasu). V případě účastníků organizované turistiky by úhradu výstupního poplatku měla zajistit cestovní kancelář. Této povinnosti nepodléhají přijíždějící v rámci okružních (výletních) plaveb, a cestovatelé využívající Tunisko pouze jako tranzitní země, obojí za předpokladu, že na území Tuniska stráví méně než 24 hodin.
Povinné přihlášení na policii zajistí ubytovací zařízení, pro cestovatele ubytované v soukromí platí přihlašovací povinnost na místní policii do 3 dnů po příjezdu.
Při opožděném opuštění země (např. z důvodu hospitalizace) je třeba požádat o výstupní vízum na policii v místě pobytu a doložit důvody prodloužení pobytu.
V případě kratšího překročení doby pobytu (cca několik dní, jeden týden), jež není řádně zdůvodněno, je tuniskými orgány uložena finanční sankce dle délky doby překročení pobytu. Delší překročení legální doby pobytu má za následek krom finanční sankce i udělení zákazu vstupu na území Tuniska na dobu ne kratší 5 let.

Tunisko - celní předpisy:

Bezcelně je možno dovézt alkoholické nápoje do obsahu 25% alkoholu 2 litry na osobu, nad 25 % alkoholu 1 litr na osobu, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu, 1/4 l parfému a 1 l toaletní vody na osobu.
Na přechodnou dobu lze dovézt: dopravní prostředek (automobil, karavan, soukromé letadlo, motorku, motorový člun), až 2 fotoaparáty a 20 filmů pro vlastní potřebu, 1 kameru a 20 filmů, sportovní potřeby, campingové vybavení, hudební nástroje, 1 dalekohled, 1 přenosný psací stroj, 2 dětské kočárky, 1 jízdní kolo, 1 osobní počítač, 1 radiomagnetofon, CD přehrávač apod. Dovezené osobní věci musí být znovu vyvezeny.
Je zakázáno dovážet zbraně všech druhů kromě řádně registrovaných loveckých, explozivní materiál, omamné a psychotropní látky, pornografii, produkty a zboží, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti.
Tuniské úřady velmi tvrdě postihují držení a užívání psychotropních látek.
K vývozu místní flóry a fauny je nutné povolení ministerstva zemědělství, vývoz antických předmětů je možný pouze na povolení ministerstva kultury.
Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů. Zbude-li určitá částka místní měny, je možno ji směnit zpět na valuty; lze proto doporučit postupnou směnu podle potřeby a uchovávat si pro případ zpětné směny stvrzenky vydané směnárnou.
Do Tuniska je dovoleno dovážet veškeré cizí valuty, cestovní šeky a platební a úvěrové karty; cizí valuty do hodnoty cca 30.000 Kč, v případě částky převyšující uvedenou hodnotu je třeba o tom informovat při celním a devizovém odbavení při příjezdu, případný vývoz nedeklarované částky deviz je sankcionován odebráním peněz a pokutou ve výši odebrané částky a případně dalšími úředními postupy.
Kontrolu vývozu deviz a dinárů pravidelně provádí celní kontroloři po pasovém odbavení na mezinárodních letištích.

Tunisko - důležité informace:

Všeobecná bezpečnostní situace v Tunisku je poměrně dobrá, nicméně v návaznosti na uvolnění bezpečnostní situace v souvislosti s pádem autoritativního režimu v lednu 2020 došlo v zemi k nárůstu obecné kriminality a především zvýšení počtu krádeží, ale i loupežných přepadení s použitím násilí, přičemž výjimkou nejsou ani turistická střediska.
Mimořádné opatrnosti by měly dbát osamělé ženy: neprocházet se samy odlehlými a málo frekventovanými místy, v noci se nepohybovat mimo rušné turistické zóny. V zájmu vlastní bezpečnosti by se měly snažit neupoutávat pozornost příliš odhalujícím oblečením a nenavazovat komunikaci s neznámými muži. Po lednu 2020 dochází k postupnému posilování islámského charakteru země a v souvislosti s tím se mj. množí i slovní i fyzické útoky na sekulárně oděné ženy.
Turisté mohou např. při řešení krádeží požádat o součinnost ubytovací zařízení, které vyhodnotí, jaké policejní složce věc ohlásit, a může napomoci i při komunikaci. Při jednání s policií bývá obtížné vyžádání policejního protokolu o oznámení krádeže. Zpravidla je vydáváno pouze potvrzení o nahlášení ztráty. Pro případné řízení o pojistné události je však policejní protokol nezbytný. Vzhledem k tomu, že je sepsán zpravidla v arabštině, je nutná přítomnost delegáta cestovní kanceláře.
Nesmí se fotografovat vládní, policejní a vojenské objekty, nádraží, letiště a další budovy označené tuniskou vlajkou (např. prezidentský palác, hlavní sídla tuniských hromadných sdělovacích prostředků, včetně národní televizní stanice, apod.) a uniformované osoby. Vstup do mešit v době modliteb je nevěřícím zakázán. Zakázáno je fotit i ty muslimy, kteří svůj rituál provádějí mimo mešitu. Při focení místních obyvatel se doporučuje požádat je o svolení.
Od roku 1980 je zakázáno fotografovat židovské objekty, které jsou přísně střeženy policií. Je třeba respektovat zákaz vstupu do blízkosti těchto objektů, pokud je u nich vymezen prostor s policejní hlídkou.
Do Tuniska je povolen dovoz dalekohledů a elektronických zařízení umožňujících přenos zvuku či obrazového signálu (včetně dětských hlídacích chůviček) výhradně na základě povolení uděleného tuniskými orgány. Uvedenému režimu nepodléhají standardní mobilní telefony. V případě kontroly zavazadel na vstupním hraničním přechodu může dojít k zabavení přístroje, pro který nebylo uděleno povolení, a jeho následnému vydání až při odjezdu ze země.
Přístup k cizincům je obecně poměrně tolerantní, přesto nelze zapomínat, že Tunisko je zemí muslimskou. Tomu je třeba přizpůsobit chování (např. pokud jde o navazování kontaktů s místními dívkami a požívání alkoholu) a oblékání (zejména mimo turistické zóny vynechat příliš “úsporné” modely).
Při návštěvě země v postním měsíci Ramadánu se doporučuje vyžádat si případné doplňující aktuální informace na Velvyslanectví ČR v Tunisu, Velvyslanectví Tuniska v ČR nebo u tuniského Národního úřadu pro cestovní ruch, Štěpánská 14, 11000 Praha 1, tel.: 224 941 824, fax: 224 941 825, e-mail: onttpraha@iol.cz. V době Ramadánu platí v Tunisku řada legislativních, resp. administrativních omezení upravujících řadu oblastí (omezená pracovní doba úřadů či otevírací doba restauračních zařízení apod.). Během Ramadánu není vhodné jíst na veřejnosti a doporučuje se respektovat ve zvýšené míře příp. další obdobné zákazy či omezení.
V průběhu roku 2003 zahájila činnost mravnostní policie, která namátkově legitimuje smíšenou společnost mladých lidí, nevyjímaje páry, u nichž prověřuje, zda jsou manžely a zda jejich chování odpovídá pravidlům muslimské společnosti. Stejným způsobem jsou prověřováni místní obyvatelé ve společnosti cizinců, a to zejména v nočních hodinách v okolí zábavních podniků. Od konce r. 2012 je patrná vyšší aktivita mravnostní policie, resp. dalších bezpečnostních složek, které v poslední době provádí se zvýšenou intenzitou prověrky ve vytipovaných lokalitách, kde dochází ke krátkodobému pronájmu nemovitostí (apartmánů apod.)
Po vstupu ČR do EU je zaznamenán zvýšený zájem tuniských občanů o sňatek s občankou ČR. Jedná se o kategorii mužů zpr. ve věku 20 - 30 let, nekvalifikovaných, pocházejících ze skromných ekonomických poměrů (zejm. zemědělských), kteří v průběhu turistické sezóny pracují pro hotely či turistické kanceláře. Cílem těchto rychlých sňatků je získání trvalého pobytu v zemi EU.

Tunisko - informace pro turisty:

Do Tuniska směřuje většina turistů pod ochrannými křídly cestovních kanceláří se zajištěným ubytováním i stravováním. Nákupy se tedy nejčastěji týkají nápojů či suvenýrů nebo posezení v kavárnách. Do země ještě nedorazil boom supermarketů, takže obchodní síť tam má nejčastěji podobu menších soukromých obchůdků typu "koloniál" tedy s nabídkou všeho. Ceny jsou vesměs jednotné a příliš se od sebe neliší. Jiné je to v případě tržišť - tam je smlouvání součástí nákupního obřadu a ceny je možné usmlouvat až na tři pětiny původní ceny. I v Tunisku platí to, co i v jiných přímořských zemích - na turisticky atraktivním pobřeží se prodává dráž než ve vnitrozemí.

Velmi levně je možné se dopravovat ve městech či mezi městy pomocí taxíků. Kilometr cesty vyjde na 9 Kč, půjčení auta je o hodně dražší. Není potřeba mezinárodní řidičský průkaz, ale za jeden den půjčeného auta zaplatí 80 až 120 TD. Řidič musí být starší 21 let.

Za vše vyžadováno spropitné, zpravidla 1 TD (řidič zájezdového autobusu, pokojská, číšník, fotograf atd.).

Suvenýry:
Výrobky z tepané mědi, předměty vyřezávané z olivového dřeva, kožené výrobky, keramika, šperky (berberské, punské, římské - lépe kupovat v obchodech), žádané jsou ručně tkané koberce, ozdobené ptačí klece (bazar Sidi Bou Said), hrnčířské výrobky (Nabeul), pouštní růže (Tozeur), mořské houby (Sfax či ostrov Djerba) či nejrůznější druhy koření.

Měna:
Měnovou jednotkou je dinár (TND). Kurz k 30.1.2015: 1 TND = 12,701 Kč.
Dinár se dělí na tisíc milimů, 1 TND = 1000 milimů. Mnoho cen, zejména potravin, se v Tunisku udává v milimech.
Tuniský dinár není volně směnitelná měna. Směnný kurs kontroluje tuniská vláda. Směnný poměr tuniského dináru je pro nás lehce nevýhodný. Např. potraviny po přepočtu na koruny jsou stejně drahé jako u nás. Ve všech směnárnách a hotelích peníze mění podle stejného kurzu. Pro cestu do Tuniska jsou vhodné dolary, Eura nebo britské libry. České koruny zde vyměnit nelze. Po Tunisku je již relativně rozšířené používání platebních karet Visa a Mastercard, je zde i dost bankomatů. Existuje zpětná výměna dinárů na Eura, dolary apod. Vyměnit zpět lze pouze 30% celkové původně vyměněné částky, kterou je nutno dokázat prostřednictvím dokladu o výměně. Celkem lze nazpět vyměnit pouze 100 dinárů. Tuniské dináry se z Tuniska nesmějí přivážet ani vyvážet.
V poslední době je registrován zvýšený počet případů i u další ekonomické kriminality. Tunisku se nyní nevyhýbají ani případy zneužití kreditních karet (nedovolené kopírování, nedovolená manipulace a následný výběr hotovosti u karet uložených v hotelu apod.). V oběhu se v poslední době ve zvýšené míře vyskytují padělané bankovky.

Elektrické napětí:
V Tunisku se používají zásuvky typu C a E, výjimečně typu F. Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Zdraví:
Hygienická pravidla: Abyste eliminovali nebezpečí jakéhokoli onemocnění, stačí dodržovat zásady správné hygieny. Doporučujeme se vybavit již v ČR účinnějšími léky proti průjmům. K pití je třeba zásadně používat kupovanou balenou vodu, k dostání je všude v obdobném balení jako u nás. Pro cestu do Tuniska není třeba speciální očkování a mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do Tuniska vyžadován. Pouze v případě cesty do odlehlejších oblastí se doporučuje očkování hepatitis A, B a tyfus.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči (civilní ochrana): 198
Lékařská záchranná služba: 190
Policie 197
Hl. město Tunis:
Rychlá zdravotní služba ambulance: 71724080, 71725555
Lékařská pohotovost (Allo Docteur): 71781000, 21380884
Policie: 71846846
Odtahová služba (SOS Remorquage): 71801211, 71840840

Klimatické podmínky
Severní část Tuniska má klima subtropické středomořské, tedy příjemně teplá léta a delší mírné zimy. Na jihu panuje vnitrozemské, typicky „africké“ podnebí: zatímco letní denní teploty mohou v polopouštích a pouštích Sahary dosahovat až 40°C, klesají v noci překvapivě až k nule. Průměrné teploty vzduchu na pobřeží jsou v květnu 25°C, v červnu 29°C, v červenci 32°C, v srpnu 30°C, září 30°C, říjnu 25°C a listopadu 25°C. Množství srážek závisí na ročním období, a také na nadmořské výšce. Od 1 500 mm ročně v nejvyšších horách až po 0 mm i po několik let za sebou ve vnitrozemské poušti. Srážek ubývá směrem k jihu.

Ceny potravin v Tunisku:

Jídlo a restaurace:

Dodržujte pitný režim. Nepijte nikdy vodu z vodovodu, jde většinou o vodu z vodovodu, která může být mírně slaná. Doporučujeme kupovat vodu pouze balenou. Můžete tak předejít případným zažívacím potížím. Vzhledem k odlišným klimatickým podmínkám v Tunisku, doporučujeme klientům, aby nemíchali velké množství ostrých a těžce stravitelných pokrmů a aby si s sebou vzali léky proti střevním a zažívacím potížím (Endiaron, Reasec, Imodium, apod.).

Ve většině hotelů a restaurací mají jídelní lístky ve francouzštině, angličtině a němčině. V nabídce naleznete jídla místní i evropské, nejčastěji francouzské kuchyně. Pokrmy zpravidla připravované na olivovém oleji se skládají z množství zeleniny, oliv, ryb, kuřecího, skopového nebo hovězího masa a jsou hodně kořeněné.

V nabídce je rovněž nepřeberné množství ryb upravených na tisíce způsobů.

Speciality:
mechoia (salát z rajčat, zeleného a červeného pepře, natvrdo uvařených vajec, tuňáka a kapary se zálivkou z olivového oleje a citrónové šťávy), brik (placka z tenkého těsta plněná vejcem, kapary, petrželí popř. mletým masem), kus-kus (zrnitá hmota z pšeničné krupice vařená nad párou, smíchaná s rajskou omáčkou, zeleninou a masem), šorba (hustá polévka z masa, petržele, celeru, rajčat a drobných těstovin), harisa. Oblíbené jsou tuniské sladkosti, vyráběné hlavně z oříšků, mandlí a medu, nezapomeňte ochutnat bukhu (brandy z fíků), tibarin (jemný likér z datlí) či lehké a osvěžující pivo Celtia. Místní specialitou je silná aromatická káva a mátový čaj, kvalitní je víno Koudiat a fíková brandy Boukha.

Ceny v Tunisku

Zastoupení ČR v Tunisku

Tunisko - Velvyslanectví Tunis
Velvyslanectví České republiky v Tunisku
Ambassade de la République Tcheque
98, rue de Palestine, BP 53, Tunis 1002
Telefon +216 71 781 916 (veřejné), +216 71 780 456 - recepce (veřejné), +216 71 847 242 - sekretariát
Fax +216 71 793 228 (sekretariát - veřejné), KO +216 71 802 090 (KO - veřejné)0
tunis@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/tunis
Vedoucí úřadu Mgr. Jiří DOLEŽEL
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Tuniskou republiku
Časový posun -1 hod. v době letního času, 0 hod. v době zimního času
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, středa 09.00 - 12.00 pro podání žád.o vízum

Poznávací zájezdy Tunisko

Zájezdy do Tuniska