Velká Británie

Velká Británie - rady na cestu

Před Zájezdy do Velké Británie najdete praktické informace a rady na našich stránkách níže.

Velká Británie: cestovní doklady, celní předpisy, zdravotnictví:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Velká Británie - celní předpisy:

Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR prokázat, že zboží bude sloužit k jeho vlastnímu užití a že je jím dopravováno. Pod pojmem „vlastní užití“ je zahrnuta vlastní spotřeba a dary. Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v případech, kdy je dováženo více než: 800 kusů cigaret, 200 doutníků, 400 doutníčků, 1 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů meziproduktů.
Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu (včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 Euro a více, nebo ekvivalentu této částky v jiné měně. I nadále nebude požadováno písemně deklarovat dovoz či vývoz výše uvedených finančních prostředků pokud bude občan ČR vycestovávat z Velké Británie, nebo do ní přijíždět z jiné země EU.
Bližší informace lze nalézt na webových stránkách britské celní správy HM Revenue and Customs: www.hmrc.gov.uk.

Velká Británie - důležité informace:

Téměř každý rok je britskými bezpečnostními orgány zadrženo několik českých turistů cestujících s kapesnými noži nebo plynovými spreji. Držení zmíněných předmětů je zakázáno a přísně postihováno.

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.

Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění a nepoužívat k přepravě taxíky bez licence (často nejsou pojištěné). Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii.

Při pobytu u moře je nutné věnovat velkou pozornost skutečnosti, že u britských ostrovů činí rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu na mnoha místech i několik metrů a že příliv přichází velmi rychle. V některých oblastech na pobřeží jsou tzv. plovoucí písky, které jsou nebezpečné. Při procházkách na plážích (zejména odlehlejších) se doporučuje informovat se předem na situaci v konkrétním místě.

V souvislosti s bojem proti terorismu a s ohledem na nutnost ochrany hranic je zaváděn integrovaný systém hraniční kontroly cestujících, fungující na bázi elektronického sběru údajů o cestujících přijíždějících a opouštějících Velkou Británii, získaných od leteckých či námořních přepravců. Údaje mají zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, údaje z cestovního pasu, popř. další údaje. Doprava letecká:
V souvislosti s hrozbou teroristických útoků v srpnu 2006, jejichž cílem měla být zejména letadla na trasách mezi Velkou Británií a USA byla přehodnocena bezpečnostní opatření na všech britských letištích. Nyní jsou uplatňována tato bezpečnostní opatření:
1. na palubu letadla je povoleno brát jedno kabinové zavazadlo o rozměrech maximálně 56x45x25 cm
2. tekutiny, gely a pasty musí být k bezpečnostní kontrole předloženy v plastovém sáčku o rozměrech 20x20 cm, přičemž žádná nádobka nesmí mít větší obsah než 100ml. Povoleny jsou léky nezbytné po dobu letu a mléko pro kojence, které jsou před vstupem do letadla rovněž kontrolovány.
3. detailní kontrole jsou rovněž podrobována veškerá elektronická zařízení (např. mobilní telefony, přenosné počítače, vysoušeče vlasů), stejně jako invalidní vozíky i dětské kočárky.
Občanům ČR cestujícím mezi Českou republikou a Velkou Británií, se doporučuje, aby postupovali v souladu s pokyny britských bezpečnostních orgánů, chovali se zodpovědně, respektovali doporučení leteckých společností a informovali se u příslušné letecké společnosti o termínech letů a podmínkách přepravy. Se zavedením mimořádných bezpečnostních opatření souvisí též zpoždění při odbavování letů, případně i jejich odklad nebo zrušení.
Platnost uvedených bezpečnostních opatření trvá do odvolání. Oficiální aktuální informace britských úřadů, včetně seznamů věcí povolených brát na palubu letadla jsou k dispozici na internetových stranách britských ministerstev vnitra a dopravy: www.homeoffice.gov.uk nebo www.dft.gov.uk.

Občané ČR - turisté, návštěvníci a podobně, se mají při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí.
Hasiči, policie, ambulance: 999

Velká Británie: další užitečné informace

Do Velká Británie nejezdí sice tolik českých turistů jako do Středomoří, ale například Skotsko si nachází stále víc příznivců. Při pobytu v Británii je třeba zvyknout si na některé zvláštnosti oproti kontinentální Evropě - například ježdění vlevo; hmotnosti v librách či pintách a podobně. Při nákupech v Británii jsou pro Čechy nezvykle nízká čísla na cenovkách - měnou je totiž libra šterlinků, jejíž kurz je přibližně 30,50 korun. Ceny se liší v závislosti na regionu, druhu obchodu, v kterém se nakupuje - supermarkety bývají levnější, než krámek s pultovým prodejem, a také na sezóně - ovoce a zelenina je v zimě o mnoho dražší, než v létě. V Británii je obrovský výběr potravin od těch levnějších, až po takzvané organické potraviny. Ty jsou vyprodukované v přísně hlídaném ekologickém zemědělství a ceny jsou o hodně vyšší, než u běžných potravin. Ceny potravin jsou srovnatelné s cenami kontinentální Evropy. Dle statistik je Londýn nejdražším městem v Evropě.

Za pizzu v restauraci rychlého občerstvení se zaplatí zhruba 5 - 6 liber, tedy okolo 155 – 185 Kč. Šálek kávy dostane zájemce za cenu okolo 1 libry. Při letních vedrech přijde vhod zmrzlina. Zchladit ale může i její cena - nejlevnější zmrzlina na dřívku stojí asi 50 pencí, tedy asi 15 Kč, ale běžně je možno koupit u Londýna tuto ledovou pochoutku i za cenu, odpovídající 120 korunám.

Cesta taxíkem stojí přibližně jednu libru a třicet pencí až jednu libru a padesát pencí za kilometr - tedy okolo 48 Kč. Vzdálenosti se ale v praxi počítají na míle. Jedna míle se rovná 1,609 kilometru.

Používání kreditních karet je hodně rozšířené, akceptovány jsou karty Visa, Access/Mastercard, American Express.

Banky: (Anglie, Wales) pondělí - pátek 9.30 - 15.30

Banky: (Skotsko) pondělí – středa, pátek 9.15 - 16.45, čtvrtek 9.15 - 17.30, sobota zavřeno

Pošty: pondělí - pátek 9.00 - 17.30, sobota 9.00 - 12.30

Obchodní domy: pondělí - sobota 9.00 - 17.30

Supermarkety: pondělí - sobota 8.00 - 20.00, neděle (pouze některé prodejny) 10.00 - 16.00

Muzea: pondělí - sobota 9.00 - 17.00, neděle 14.30 - 17.00 (v Londýně některá muzea otevírají v 10.00)

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny trojicí kolíků s obdélníkovým průřezem 4 x 6,5 mm pro fázový a nulový kolík a 4 x 8 mm pro zemnicí kolík. Zemnicí kolík je o 5 mm delší a je kolmý ke dvěma zbývajícím kolíkům. Zástrčky jsou vybaveny ochrannou pojistkou. Zásuvky jsou často kombinované s vypínačem fázového vodiče. Většina redukcí, které v obchodě koupíte, má plastový zemnicí kolík, což ale při použití přístroje, který nevyžaduje zemnění, nevadí. Kolík v tomto případě slouží k otevření krytů otvorů s nulovým a fázovým vodičem. I redukce by však měl mít ochrannou pojistku, protože vzhledem k odlišnému způsobu rozvodu elektřiny ve Velké Británii je zde zvýšené nebezpečí vzniku nadměrného proudu v síti.
Je potřeba redukce do zásuvek!

Počasí:
Podnebí na Britských ostrovech je velmi proměnlivé a navzdory své zeměpisné šířce také mírné, což způsobuje teplý Golfský proud. Britské podnebí se mírně liší v různých částech země. Severozápadní oblast, včetně Severního Irska, západních skotských ostrovů a Lake District je charakteristická mírnými zimami s teplotami kolem 6°C a chladnějšími léty s průměrně 15°C. Severovýchod Skotska má o něco chladnější zimy. V jihozápadní Anglii a Walesu čekejte mírnější zimy a trochu teplejší léta, zatímco ve střední a jihovýchodní Anglii jsou zimy studené a léta teplá. S deštěm je ve Velké Británii potřeba počítat téměř neustále, ale častější je obecně na západě země. Nejsušší jsou některé oblasti na jihovýchodě Anglie. Nejvhodnější dobou k návštěvě země je období od dubna do září. V létě mohou teploty na jihu stoupat až k 25°C, přesto počasí nepodceňujte a mějte s sebou i teplejší oblečení a deštník.

Vedle metrického systému se používá i systém Imperial: -délka: 1 inch = 2,54cm, 1 foot = 0,30m, 1 mile = 1,609km
-hmotnost: 1 ounce = 28g, 1 pound = 454g, 1 ton = 1,016kg
-objem: 1 pint = 0,568 l, 1 gallon = 4,546 l

Ceny potravin ve Velké Británii:

Ceny ve Velké Británii

Zastoupení ČR ve Velké Británii

Velká Británie - Velvyslanectví Londýn
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii
Embassy of the Czech Republic
26 Kensington Palace Gardens, London
Telefon hlasový strom 004420/72431115
Fax sekretariát vv-0044 20 7727 9654, KO-0044 20 7243 7926, rezidence-0044 20 7794 4230
london@embassy.mzv.cz sekretariát
Web: www.mzv.cz/london
Vedoucí úřadu Michael Žantovský
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Časový posun -1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - čtvrtek 08.30 - 17.15, pátek 08.30 - 16.00

Poznávací zájezdy Velká Británie

Zájezdy do Velké Británie

Anglie, Wales, Skotsko

náhled9-denní poznávací zájezd - Velká Británie, ceny od 14 490 Kč
Tento zájezd do Anglie a Skotska nabízí zajímavý průřez Velkou Británií. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie (Londýn, York, Chester, Salisbury aj.), hrady ve Walesu, přírodně lákavé oblasti Anglie (národní park Snowdonia, jezerní oblast Lake District), hory Skotska, jezero Loch Ness, magické kamenné monolity Stonehenge aj.

Velký okruh Skotskem s návštěvou ostrova Skye

náhled12-denní poznávací zájezd - Velká Británie, ceny od 16 790 Kč
Skotsko je pro mnoho lidí pořád ještě zemí, o níž kolují vtipy - jejich hlavními tématy jsou údajná lakota tamních obyvatel a muži v sukních. Dalšími oblíbenými náměty o Skotsku jsou dudy a whisky. A vy máte jedinečnou možnost během 12-denního zájezdu do Skotska a na ostrov Skye přesvědčit se, že všechno je úplně jinak ...!

Nejkrásnější místa Skotska a ostrova Skye letecky

náhled8-denní poznávací zájezd - Velká Británie, ceny od 31 490 Kč (sleva)
Skotsko je nádherná země, divoká příroda, nekonečné hory, vřesoviště. Skotsko je ale hlavně země starých hradů a historických měst. Skotsko, to je Edinburg, Skotsko je také ostrov Skye.

Jihozápadní Anglie, Cornwall a jižní Wales

Velká Británie - Wales

8-denní poznávací zájezd - Velká Británie; cena: 12 990 Kč

Tato prazvláštní oblast má i svoji mýtickou historii v podání legend o králi Artušovi. Je to magický kout Velké Británie, který charakterizuje rozmanité pobřeží (skalnaté pobřeží na jedné straně i Anglická malebná riviéra na druhé), divoký terén ve vnitrozemí s rozsáhlými vřesovišti i malebná městečka a přístavy s bohatou historií a památkami.

Cornwall - po stopách krále Artuše a NP Dartmoor

Velká Británie - Wales

9-denní poznávací zájezd - Velká Británie; cena: 15 990 Kč

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu.

Nejkrásnější místa Skotska pěšky

náhled12-denní poznávací zájezd - Velká Británie, ceny od 23 990 Kč
Co nejméně času v autobuse, co nejvíce času ve volné krajině při túrách a procházkách. Vybrali jsme pro Vás ty nejhezčí úseky na Skotské vysočině, pohoří Cuillin Mountains na ostrově Skye patří k nejkrásnějším v Británii. Túry jsou doplněny procházkami zahradami a parky u malebných zřícenin Fountains Abbey či hradu Blair Castle. Výstup na nejvyšší horu Británie Ben Nevis, prohlídka palírny pravé skotské whisky s ochutnávkou, výhled na jezero Loch Ness.

Londýn a okolí II

náhled6-denní poznávací zájezd - Velká Británie, ceny od 8 190 Kč
V těchto termínech se jedná o doplnění školních skupin. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Doplnění účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Mnoho zajímavostí, rad a informací o hlavním městě Velké Británie Londýně najdete na webu Info Londýn.

Chcete-li se dovědět více o Anglii, můžete vyhledat náš web Info Anglie.

Další informace o této části Velké Británie najdete na našich webových stránkách Info Anglie 2.

O Skotsku se dovíte mnoho podrobných informací a zajímavostí na našem webu Info Skotsko.

Další zájezdy do Velké Británie najdete u naší partnerské cestovní kanceláře K Tour.