Pobaltské republiky: Litva, Lotyšsko, Estonsko

Pobaltské republiky: Litva, Lotyšsko, Estonsko - rady na cestu

Různé rady a informace na Zájezdy do Pobaltských republik najdete právě na těchto webových stránkách.

Pobaltské republiky: Litva, Lotyšsko, Estonsko - důležité informace společné pro všechny tři státy:

Cestovní doklady:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Měna: Kurzy měn 12.2.2015: ve všech třech státech je měnovou jednotkou Euro: 1 EUR = 27,705 Kč.

Směnárny:
Naleznete je v každém větším městě (nádraží, banky, samostatné směnárny, ale i v obchodech...) a kurzy jsou zhruba ve všech směnárnách stejné. V některých se dají rozměnit i české koruny.

Elektrické napětí:
Litva - 220 V, Lotyšsko a Estonsko – 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Co v těchto státech nakoupit:
V Estonsku výhodně nakoupíte jantar a výrobky místních řemeslníků. Stejně tak jantar levně nakoupíte v Litvě i Lotyšsku. Ve všech třech Pobaltských republikách nabízejí ke koupi tradiční vysokoalkoholické nápoje: v Litvě je to místní medovina, v Lotyšsku Rižský balzám a v Estonsku Vanha Tallinn.

Obchody a supermarkety: jsou srovnatelné s těmi našimi od malých soukromníků až po velké nadnárodní společnosti. Ceny jsou zhruba srovnatelné.... a proto není zapotřebí sebou vozit žádné jídlo, rozhodně byste na tom neušetřili, spíše naopak. Jídla v restauracích jsou o něco dražší než u nás, ale například v Litvě se dá pořídit velká porce kuřecích minutek s oblohou a hranolky asi za 90 Kč.

LITVA:
Celní předpisy:
Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:
800 ks cigaret; 200 ks doutníků; 1 kg tabáku; 10 litrů destilátů; 20 litrů vermutu; 90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého); 110 litrů piva.
Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno. Další informace na www.cust.lt.

Zdravotnictví:
Před cestou je nutno si v české zdravotní pojišťovně obstarat Evropský průkaz zdravotního pojištění, na základě kterého bude občanům ČR poskytnuta neodkladná zdravotní péče. V případě Litvy je třeba počítat s doplatky téměř při všech druzích ošetření, platí se všechny léky. Doporučujeme konzultovat pojišťovnu v ČR.
Důležitá telefonní čísla:
Policie - 02
První pomoc - 03
Požárníci - 01
Společná telefonní linka - 112 (nefunguje ještě po celé Litvě).

Obchod - nově zřízené supermarkety jsou na velmi dobré úrovni a lze zde nakoupit všechny druhy potravin a to včetně zahraničních výrobků. Ceny hlavně základních potravin jsou ale o něco vyšší než v České republice. Otvírací doba samoobsluh a to i v menších městech je většinou každý den do 22 hod. (supermarkety mají 24 hod. denně). Ceny jídel v restauracích se opět velmi liší ve Vilniusu a u moře, kde lze hlavní jídlo s polévkou a pitím pořídit za cca 30 až 50 LTL na osobu (1 LTL je asi 7,3 Kč) a menších měst, kde lze za tuto cenu pořídit jídlo pro dvě osoby. Ceny hlavně základních potravin jsou asi o třetinu až o polovinu vyšší než v ČR. Při výměně valut se klade velký důraz na nepoškození bankovek.

Úřední jazyk: litevština, dalším nejvíce používaným jazykem je ruština a v příhraničních oblastech s Polskem je to polština.

Okradení turistů v hotelích i fyzické napadení občanů za účelem získání pasu a peněz je časté.

Počasí:
Na východě Litvy je klima kontinentální s většími teplotními rozdíly mezi létem a zimou, na západě přechází v přímořské s mírnějšími teplotami. Červencová průměrná teplota se pohybuje okolo 17°C. Teplota v létě nad 30°C a v zimě – 32°C není ovšem výjimkou. Roční úhrn srážek činí asi 740 mm.

LOTYŠSKO:
Celní předpisy:
Občan ČR může bezcelně dovézt do Lotyšska libovolné množství finančních prostředků (s tím, že musí prokázat jejich legální původ) a dále 10 l alkoholických nápojů o obsahu 40 % alkoholu, 20 l likérů (okolo 20 % alkoholu), 90 l vína, 110 l piva, 4 kartony cigaret (tj. 40 krabiček á 20 ks cigaret), 1 kg tabáku a 10 kg kávy. Vše ostatní se musí na lotyšských hranicích deklarovat.
Množství dováženého alkoholu a dalších produktů není většinou lotyšskými hraničními orgány kontrolováno. Je však ve vlastním zájmu cizince neporušovat celní předpisy Lotyšské republiky. Jakákoliv finanční hotovost, včetně šeků, platebních příkazů atp., převyšující 10 000 EUR, musí být celně deklarována. Tyto finanční a platební nástroje jsou specifikovány Zákonem o deklaraci finanční hotovosti na státních hranicích.

Bezpečnostní situace v zemi není riziková. Doporučujeme zvýšenou pozornost v MHD, na tržnicích a v obchodních domech, kde hrozí nebezpečí kapesních krádeží.

Důležitá telefonní čísla:
je stále platná linka 112
hasiči - dále žádat linku 01
policie - dále žádat linku 02
první pomoc - dále žádat linku 03

V Lotyšsku je možné směnit valuty v kteroukoliv denní i noční dobu, směnárny jsou nejen v bankách, ale ve všech obchodních domech, v mnoha menších obchodech a i jako samostatné směnárenské pobočky.

V Lotyšsku je většina obchodů, zejména s potravinami, otevřena 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Veškeré potraviny jsou k dispozici, ceny jsou oproti českým vyšší. Vzhledem k horší kvalitě vody z městské vodovodní sítě se nedoporučuje pít voda přímo z vodovodních kohoutků. Používejte balenou pitnou vodu, kterou můžete běžně koupit.

ESTONSKO:
Celní předpisy:
Dovoz zboží:
Občan EU může při své cestě do Estonska dovézt:
1) tabákové výrobky: 800 cigaret, 400 cigár, 200 doutníků, 1 kg tabáku ke kouření, 1 kg žvýkacího tabáku
2) alkohol: maximálně 90 litrů vína včetně 60 litrů sektu, 110 litrů piva, max. 10 litrů destilátů s obsahem alkoholu nad 22%, 20 litrů dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 22%
Informační zdroj: webová stránka estonského MZV www.vm.ee; webová stránka estonského daňového a celního úřadu www.emta.ee
Občané (věková hranice od 18 let), kteří přijíždějí do Estonska z jiných zemí než EU (pozn. ZÚ Tallinn: např. při návratu českých turistů do ČR z RF přes Estonsko) mohou dovézt do země:
1) tabákové výrobky: 40 cigaret, nebo 100 cigár, nebo 50 doutníků, nebo 50 gr cigaretového tabáku, nebo 50 gr žvýkacího tabáku.
2) 2) alkohol: maximálně 4 litry vína,16 litrů piva, 2 litry alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22% (včetně šumivých vín a likérů ), 1 litr destilátu s obsahem alkoholu vyšším 22%.

Situace v oblasti kriminality je v Estonsku podobná jako v ČR, to znamená, že občané by si měli dávat pozor na doklady a peníze. V Tallinnu je vysoká hladina drobné kriminality.

Zdravotnictví:
Čeští turisté budou moci být v Estonsku ošetřeni na základě Evropské karty zdravotního pojištění či obvyklého cestovního pojištění.
Důležitá telefonní čísla:
Rychlá zdravotnická pomoc - 112
Policie - 110

Estonsko se ze všech tří pobaltských republik nejrychleji a nejúspěšněji vymaňuje z vlivu Ruska. Určitě tomu napomáhá mírná kulturní spřízněnost s Finskem, které začíná Rusko nahrazovat. To se však ale odráží i v úrovni cen a Estonsko je ze všech tří pobaltských republik nejdražší (i když rozdíly zase nejsou tak obrovské).

Jestliže jste o estonštině slyšeli jako o naprosto nesrozumitelném jazyce, tak jste slyšeli dobře. Estonština patří spolu s finštinou a maďarštinou do rodiny ugrofinských jazyků a Finové s Estonci se prý občas navzájem pousmějí nad slovní zásobou druhého z jazyků. Jinak se v Estonsku bez problémů domluvíte rusky, i když ruština ztrácí na popularitě.

Počasí:
Estonsko se nachází v severní části mírného klimatického pásma. Leží zároveň na pomezí přímořské a vnitrozemské podnebné oblasti. Zdejší podnebí je mírné s teplými léty a chladnými zimami. Díky vlivu teplého Golfského proudu je tu mírnější podnebí, než jaké obvykle panuje v těchto zeměpisných šířkách. Přítomnost Baltského moře způsobuje rozdíly mezi pobřežím a vnitrozemím. Průměrná roční teplota v zemi je 5°C. Kolem osmnácti stupňů bývá v červenci, což je nejteplejší měsíc v roce. Nejlepší dobou pro návštěvu Estonska jsou měsíce květen až září, kdy se teploty pohybují v průměru mezi 20 a 25 stupni.

Ceny potravin v Pobaltských republikách:

Ceny v Pobaltských republikách -Litva, Lotyšsko, Estonsko

Zastoupení ČR v Pobaltských republikách: Litva, Lotyšsko a Estonsko

Litva - Velvyslanectví Vilnius
Velvyslanectví České republiky v Litvě
Čekijos Respublikos Ambasada
Birutes g. 16, Žverynas, Vilnius LT-08117
Telefon hlasový strom +370/5/2661040, sekretariát vv -2661054, KO-2661041
Fax 003705/2661066
vilnius@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/vilnius
Vedoucí úřadu Mgr. Bohumil MAZÁNEK
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Litevskou republiku
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.00 - 12.30, 13.00 - 16.30

Lotyšsko - Velvyslanectví Riga
Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku
Čehijas Republikas véstniecíba Rígá
Elizabetes iela 29a, Riga
LV-1010 Telefon ústředna (hlasový strom) +371/6733 8179, recepce 673 38 181
Fax +371/6733 8180
riga@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/riga
Vedoucí úřadu Ing. Pavol ŠEPEĽÁK
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Lotyšskou republiku
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý - pátek 09.00 - 12.00

Estonsko - Velvyslanectví Tallinn
Velvyslanectví České republiky v Estonsku
Lahe 4, Tallinn 101 50
Telefon 00372/6274400, sekretariát-6274401, KO-6274404,03
Fax 00372/6314716, KO-6274409
tallinn@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/tallinn
Vedoucí úřadu Mgr. Richard KADLČÁK
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Estonskou republiku
Časový posun +1 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.30 - 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00

Poznávací zájezdy Pobaltské republiky (Litva, Lotyšsko, Estonsko)

Zájezdy do Pobaltských republik

Malý okruh Pobaltím

náhled7-denní poznávací zájezd - Litva, ceny od 8 990 Kč
Pobaltské republiky jsou od roku 2004 součástí Evropské unie a jejich návštěva je nyní velmi jednoduchá. Během tohoto kratšího zájezdu do Pobaltských republik navštívíte všechna důležitá místa, všechna tři hlavní města (Vilnius, Rigu i Tallinn) a krásný vodní hrad Trakai.

Okruh pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska

náhled10,11-denní poznávací zájezd - Estonsko, ceny od 28 990 Kč
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu - zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko - zemi navždy spojenou s Baltským mořem, Estonsko - protkané sítí řek, zálivů a fjordů, zemi s nádhernými lesy připomínajícími divočinu Norska.

Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik

náhled9-denní poznávací zájezd - Estonsko, ceny od 13 990 Kč
Pojeďte s námi navšívit všechny tři pobaltské republiky v čele s jejich hlavními městy a nádherné město Petrohrad s bohatou historií a památkami.

Hledáte-li informace o Rusku, najdete je na našich webových stránkách Info Rusko

.

Přímo o nádherném městě Petrohrad se více dovíte na webu Info Petrohrad

.

O pobaltských republikách najdete informace, historii a zajímavosti na webových stránkách Info Pobaltí

.