Německo

Německo - rady na cestu

Před Zájezdy do Německa můžete najít mnoho rad a informací na našich stránkách.

Německo: cestovní doklady:

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:
článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
článku 3 Smlouvy o Evropské unii
článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie
Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data bude muset mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Německo: celní předpisy:

Fyzická osoba může bezcelně dovézt do SRN z ČR následující zboží za podmínek, že toto zboží nepochází z tzv. zvláštních celních a daňových zón (tj. území, která sice náleží k jednotlivým členským státům EU – např. Gibraltar, Ceuta apod. – nicméně nepatří k celnímu území ES), slouží k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do SRN (resp. průvozu).
Bezcelně lze dovézt:
- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret
- 400 ks cigarillos a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.
Dovozní restrikce se vztahují na živá zvířata, rostliny a to i v případech tranzitu, a další zboží podle německého právního řádu (např. zbraně a munice, slzný plyn, výbušniny, vystřelovací nože, apod., radioaktivní, explodující a hořlavé látky, drogy atd.). Podrobné informace je možno získat na webové stránce www.zoll.de a www.cs.mfcr.cz .
Dovoz peněžní hotovosti nad 10.000 EUR podléhá oznamovací povinnosti při kontrole.

Německo: důležitá telefonní čísla:

Policie 110
Hasiči, první pomoc 112
Lékařská pohotovost pro děti i dospělé 310031
Zubní pohotovost 89004333
Lékarénská pohotovost 0800 228 2280

Německo: informace pro turisty:

Ceny potravin v Německu jsou ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nižší. Některé ceny potravin však jsou v levnějších samoobsluhách srovnatelné s cenami u nás. Nakupovat se vyplatí v nákupních střediscích a supermarketech na okrajích měst, kde jsou ceny často nižší než v ČR. Ceny v restauracích se stejně jako u ubytování liší podle cenové skupiny a polohy podniku. Pro naše motoristy je nejdostupnější stravování v menších levných restauracích (např. Mc´Donalds), bistrech, pizzeriích a u stánků, kde pořídíte oběd s nápojem do 3 €.

Rozšířené je placení platebními kartami. Kreditní karty Visa, Mastercard, American Express atd. a cestovní šeky přijímají obchody, hotely a restaurace a většina čerpacích stanic.

Banky: od pondělí do pátku: 8:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30 (ve čtvrtek do 17:30)

Směnárny: na letištích, železničních stanicích a hraničních přechodech bývají směnárny většinou otevřeny od 6.00 do 22.00 hod.

Pošty: od pondělí do pátku: 8:00 - 18:00, v sobotu: 8:00 - 12:00

Obchody: od pondělí do pátku: 8:00/9:00 - 18:00/20:00, sobota: 8:00/9:00 - 12:00/16:00

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Tento typ zásuvky funguje bez problémů se zástrčkami nejběžnějšími v Evropě (popis viz níže). Někdy se mohou vyskytnout také zástrčky tvořené dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Ceny potravin v Německu:

Ceny v Německu

Zastoupení ČR v Německu:

Velvyslanectví České republiky v Německu Botschaft der Tschechischen Republik
Wilhelmstrasse 44, Berlin
10117 Telefon 004930/226380, sekretariát-22638140, 22638150, KO-22638121-124, 131, 189, 192, 197
Fax Sekretariát +4930/2294033, KO – 22638161
berlin@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/berlin
Vedoucí úřadu Mgr. Tomáš PODIVÍNSKÝ
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická pro Spolkovou republiku Německo, konzulární pro spolkové země Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko, a Severní Porýní-Vestfálsko
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek 08.30 - 11.00

Poznávací zájezdy Německo

Zájezdy do Německa

Termální lázně Bad Füssing a historická města na Innu a Dunaji

Německo7-denní pobytově poznávací zájezd - Německo, ceny od 6 690 Kč
Na tomto netradičním zájezdu se prolíná návštěva historických rakouských a německých městeček s koupáním v jedinečné termální lokalitě v lázních Bad Füssing. Je zde cca 10 000 m2 termální vodní plochy a přibližně 80 termálních bazénů. Léčivý pramen s obsahem síry o teplotě 56°C, který tryská z hloubky 1 000 metrů má podle názoru mnoha hostů, vědců a lékařů nesrovnatelné přirozené léčivé účinky.

Termální lázně Bad Füssing

Německo3,4 a 7-denní pobytově poznávací zájezd - Německo, ceny od 3 990 Kč
V Německu velmi atraktivní lázně se nachází ve spodním údolí řeky Inn v jednom z nejpřitažlivějších míst Bavorska, 30 km jižně od Pasova na hranicích s Rakouskem. Věhlas lázním zajistily především tři obrovské termální komplexy, díky nimž je Bad Füssing největšími lázněmi v Evropě. Je zde cca 10.000 m2 termální vodní plochy a cca 80 termálních bazénů.

Německo - velký okruh

Německo10-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 11 490 Kč
Německo, náš největší soused. Německo je země, kterou mnohokrát využíváme jen jako průjezdní zemi do sousední Francie nebo do Španělska. Německo je země, která nám je v mnohém blízká a zároveň nabízí mnoho unikátních historických měst, starobylých architektonických staveb a monumentálních katedrál.

Alpské vyhlídky

Německo3,4-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 3 990 Kč
Německo lze poznávat i během krátkodobých zájezdů. Vzhledem k jeho blízkosti se za ideální cíl nabízí zejména Bavorsko.

Ostrov Helgoland

Německo4-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 5 990 Kč
Za přírodními krásami a romantikou severního Německa: i vzdálený sever Německa se dá poznávat během několika dnů. Čeká nás hornatá krajina národního parku Harc opředeného legendami, nekonečné fialové pláně vřesu a malebné pastviny Lüneburského vřesoviště, romantická hrázděná městečka, krásné mořské pobřeží a fascinující ostrov Helgoland v Severním moři českými turisty dosud neobjevený.

Bavorské hrady a zámky

Německo2,3-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 890 Kč
Vydejte se s námi během víkendu poznat nejkrásnější místa Německa - jeho největší spolkové republiky Bavorska. Zastávka ve známém alpském středisku GARMISCH-PARTENKIRCHEN, které leží pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2 963 m). Návštěva zámku LINDERHOF, barokního zámku s umělou jeskyní a jezírkem.

Bavorská města, památky, hory

Německo4-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 4 990 Kč
Bavorsko je krásná část Německa, která nabízí zejména putování po stopách "šíleného" krále Ludvíka II. Bavorského, který zde nechal vybudovat několik neskutečně krásných zámků i další stavby. Tento program je variantou jednoho z našich nejprodávanějších zájezdů – Bavorské hrady a zámky.

Romantická údolí Mosely a Porýní s možností plavby lodí po řece Rýn

Německo5-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 5 990 Kč
Na tomto zájezdu navštívíte jednu z nejzajímavějších částí Německa, romantická údolí řek Rýna a Mosely s historickými městy, hrady a malebnou krajinou s vinicemi. Příjemným zpestřením pro vás bude plavba jedinečně tvarovaným údolím Rýna, která poskytuje nádherné panoramatické pohledy na množství starobylých hradů.

Hansovní města Baltu

5-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 5 990 Kč
Tento zájezd propojuje návštěvu romantických zámků (zámek Schwerin, Güstrow), významných hansovních měst (Lübeck, Rostock) a pěkných přírodních zajímavostí (ostrov Rujána, Mecklenburská jezera, říční kanály Sprévy).

Berlín, Postupim, Drážďany

Německo2-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 590 Kč
Víkend postačí k poznání oblasti hlavního města Německa Berlína i nám nepříliš vzdálených Drážďan. Kromě toho slavný zámek Morituzburg, který u nás nejvíce proslavila pohádka Tři oříšky pro Popelku. Drážďany, které byly krásně opraveny po rozsáhlých škodách za 2. světové války.

Německá romantická cesta a Francké Švýcarsko

Německo2-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 990 Kč
Tento zájezd vás zavede do zvlněné krajiny a malebných městeček tzv. Německé romantické cesty. Můžete obdivovat jako zázrakem zachovalá města. Příkladem je Rothenburg, kde je každoročně oslavován Meistertrunk (mistrovský výkon v pití), sázka ve které roku 1631 generál Tilly (který chtěl po obléhání město srovnat se zemí), přijal nabídku bývalého starosty, že vypije 3,25 l (tzv.Humpen) místního dobrého vína na ex. Povedlo se a generál dodržel slib a město ušetřil.

Mniichov, královské zámky a německá romantická cesta

Německo3-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 3 990 Kč
Zájezd Vás zavede do malebné krajiny podhůří německých Alp. Navštívíte pohádkové zámky, projdete se pod nejvyšší horou Německa Zugspitze a projedete část Německé romantické cesty až do jedinečně dochovaného středověkého Rothenburgu.

Tajemný kraj Harz, slavnost čarodějnic

4-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 5 070 Kč
Vrcholy tajuplného a romantického pohoří Harz dodnes zdobí ponuré zříceniny hradů, místa opředená pověstmi o čarodějnicích a jejich divokých obřadech. Poznejte s name pohádkový kraj. Užijete si turistiky v kaňonu řeky mezi pískovcovými stěnami, krápníkové jeskyně a v půvabné krajině zasazená starobylá městečka s hrázděnými domy. Jen jeden noční přejezd a pravý ráj čarodějnic.

Legoland v Německu

Německo2-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 990 Kč
Vydejte se s dětmi nebo vnoučaty do Legolandu nedaleko Mnichova, kde se mohou vydovádět nejen děti, ale i dospělí. Legoland Německo se rozkládá na rozloze 13 hektarů a jeho pestrobarevný a kouzelny svět 40 atrakcí je tvořen z 50 milionů Lego kostiček.

Bavorsko pro děti

Německo3-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 690 Kč
Aquapark Alpamare, zámek Neuschweinstein, Legoland
Na našem krátkodobém zájezdu můžete svým dětem nebo vnoučatům ukázat krásy Bavorska v sousedním Německu. Po stopách bavorského krále Ludvíka II. navštívíte jeho pohádkový zámek Neuschwanstein a můžete se vykoupat v rozlehlém aquaparku Alpamare.

Sen v bílém

Německo2-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 900 Kč
Bílé svařené víno a ovocné punče… 4 krásná historická města a jejich adventní speciality. Rothenburg – německé město Vánoc přitahuje návštěvníky z celého světa, Bamberg (UNESCO) – 35 jesličkových scén po městě přitahuje návštěvníky z celé Evropy, Würzburg (UNESCO) – z 2500 německých trhů patří do „top 20“ pro svoji atmosféru, Bayreuth – živý betlém před starým zámkem.

Advent v Salcburku a Berchtesgadenu

Německo3-denní poznávací zájezd - Německo, ceny od 2 800 Kč
Druhý z našich adventních zájezdů, tentokrát nejen do Salzburgu, ale také do oblasti Berchtesgadenských Alp v Německu s možností prohlídky solného dolu nebo koupání v nádherných lázních Watzmann Therme.

Rakouské a německé Alpy + Salzburg

náhled7-denní poznávací zájezd s pěší turistikou - Německo, ceny od 9 890 Kč
Toužíte poznat rakouské a německé Alpy opravdu pohodově, projít se nádhernou alpskou krajinou s jedinečnými výhledy, ale také relaxovat v termálních lázních? Vydejte se s námi na náš nový zájezd.

Zugspitze aréna

Německo6-denní poznávací zájezd s pěší turistikou - Rakousko, ceny od 8 990 Kč
Nejvyšší hora Německa Zugspitze láká zejména horské turisty, kteří obdivují její skalní stěny. Na Zugspitze se lze dostat ale i pohodově pomocí lanovky. Německo a jeho jižní část Bavorsko nabízí také slavné zámky pohádkového krále Ludvíka II. v čele s romantickým zámkem Neuschwanstein.

Česko-saské Švýcarsko

6-denní pobytově poznávací zájezd - Německo, ceny od 6 390 Kč
Výlet do divokého romantického kraje jehož působivé pojmenování vymysleli švýcarští malíři Anton Graff a Adrian Zing, kteří putovali v roce 1766 pěšky z Drážďan na hrad Königstein. Labské pískovce, mohutné tabulové hory, volně stojící skalní věže, lesy, louky a malebné soutěsky zde opravdu vytváří pohádkovou krajinu lákající k výletům. Na našem zájezdě také navštívíme krásně opravená městečka (Bad Schandau, Hřensko aj.) a metropoli Saska Drážďany, které si i přes tragédii za 2. světové války uchovaly svůj půvab (hlavně při pohledu přes Labe na staré město). Pro svou krásu a množství uměleckých sbírek byly Drážďany přezdívány umělci v 18. a 19. století „polabskou Florencií“ , „Aténami umělců“ či „Benátkami na Labi“. Díky neúnavné práci při obnově památek si můžeme dnes alespoň částečně představit původní krásu Drážďan.

Chystáte-li se na zájezd do Bavorska, najdete mnoho informací o historii, přírodě i památkách na našem pomocném webu Info Bavorsko

.

Kompelxní informace o Alpách a o zájezdech do této oblasti najdete na webu Info Alpy.

Další informace o mohutném horském masivu Alp najdete na webových stránkách Info Alpy 2.